Gå till huvudinnehåll

Behandling av framskriden Parkinsons sjukdom

Nyckelord:
  • neurologi
  • parkinsons sjukdom
  • Neurocentrum

När inte ens den bästa läkemedelsvården har effekt på de motoriska fluktuationerna i Parkinsons sjukdom, kan invasiv behandling övervägas: behandling med djup hjärnstimulering samt levodopa- och apomorfin-infusionsbehandlingar.

Vapisevat kädet.

Vi är en föregångare inom behandling av framskriden Parkinsons sjukdom. Vi har Finlands största vårdenhet för motoriska störningar.

För behandling hos oss behöver du en remiss, som utvärderas av en neurolog som specialiserat sig på rörelsesjukdomar på vår neurologiska poliklinik. I vårt team som genomför behandlingarna ingår även neuro- och bukkirurger, en röntgenläkare och en neuropsykolog. Invasiva behandlingar är inte lämpliga om du har svår demens eller en allvarlig psykos. En förutsättning för behandlingen är att du fortfarande åtminstone får en kortvarig respons på levodopa. Det enda undantaget från denna regel är darrningar som inte reagerar på läkemedel och för vilka djup hjärnstimulering vanligtvis ger en bra respons.
 
Neurologen som specialiserat sig på rörelsesjukdomar diskuterar med dig om dina symtom samt om ditt hälsotillstånd på mottagningen. Vid valet av behandlingsform beaktas dina önskemål, men i sista hand är det neurologen som fattar beslutet. Vårdbeslutet säkerställs alltid genom fortsatta undersökningar, bl.a. genom ett levodopa-test som används för att bedöma vårdresponsen.

Invasiva behandlingar av framskriden Parkinsons sjukdom utförs på vår enhet enligt internationella kriterier och vårdkedjorna tål en internationell jämförelse. 

Vårdenheten för rörelsestörningar vid HUS kan lyfta fram följande milstolpar, där man varit först i Finland med: 

  • 1995 djup hjärnstimuleringsoperation
  • 2005 test av levodopa-infusionsbehandling
  • 2006 vårdkedja för modern djup hjärnstimulering
  • 2017 användningen av en ny styrbar elektrod inom djup hjärnstimulering
  • 2017 apomorfin-infusionsbehandling
     
Enheter

Neurologiska polikliniken, Mejlans tornsjukhus

Vid neurologiska polikliniken på Mejlans tornsjukhus vårdar vi neurologiska patienter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.