Gå till huvudinnehåll

Behandling av framskriden Parkinsons sjukdom

Nyckelord:
  • neurologi
  • parkinsons sjukdom

När inte ens den bästa läkemedelsvården har effekt på de motoriska fluktuationerna i Parkinsons sjukdom, kan invasiv behandling övervägas: behandling med djup hjärnstimulering samt levodopa- och apomorfin-infusionsbehandlingar.
Vi är en föregångare inom behandling av framskriden Parkinsons sjukdom. Vi har Finlands största vårdenhet för motoriska störningar.

För behandling hos oss behöver du en remiss, som utvärderas av en neurolog som specialiserat sig på rörelsesjukdomar på vår neurologiska poliklinik. I vårt team som genomför behandlingarna ingår även neuro- och bukkirurger, en röntgenläkare och en neuropsykolog. Invasiva behandlingar är inte lämpliga om du har svår demens eller en allvarlig psykos. En förutsättning för behandlingen är att du fortfarande åtminstone får en kortvarig respons på levodopa. Det enda undantaget från denna regel är darrningar som inte reagerar på läkemedel och för vilka djup hjärnstimulering vanligtvis ger en bra respons.
 
Neurologen som specialiserat sig på rörelsesjukdomar diskuterar med dig om dina symtom samt om ditt hälsotillstånd på mottagningen. Vid valet av behandlingsform beaktas dina önskemål, men i sista hand är det neurologen som fattar beslutet. Vårdbeslutet säkerställs alltid genom fortsatta undersökningar, bl.a. genom ett levodopa-test som används för att bedöma vårdresponsen.

Djup hjärnstimulering

Djup hjärnstimulering är för närvarande internationellt den mest använda invasiva behandlingsformen. År 2017 var vi först i Finland att ta i bruk en styrbar elektrod, med vilken man allt bättre kan minska eventuella biverkningar i anslutning till behandlingen, såsom talsvårigheter. I djup hjärnstimulering läggs elektroderna, ledningarna och generatorn under huden. Du kan vid behov justera stimulatorn själv med ett reglage. Med optimala inställningar behöver du visserligen inte göra dagliga justeringar i apparaten. Behandling med djup hjärnstimulering lindrar darrningar, motoriska fluktuationer och ofrivilliga rörelser betydligt effektivare än en optimal läkemedelsbehandling. Vårdresponsen varar i bästa fall i över 10 år. Hos oss utförs operationer numera vanligtvis i generell anestesi.  

Levodopa-infusion

I en levodopa-infusion infunderas levodopa-gel till tunntarmen med hjälp av en extern pump. Du kan justera infusionshastigheten enligt responsen. Levodopa-infusioner har visat sig minska den dagliga off-tiden signifikant och öka on-tiden jämfört med en vanlig medicinering. De som har motoriska fluktuationer eller ofrivilliga rörelser och fortfarande visar en tydlig respons på levodopa har nytta av behandlingen. Vårdresponsen varar enligt vår erfarenhet i bästa fall i minst 10 år.

Apomorfin-injektion och -infusion

Apomorfin är en dopaminagonist som trots namnet inte har en opiateffekt. Apomorfinets effekt som lindrar motoriska fluktuationer är i stort sett likvärdig med levodopa. Effekten av en Apomorfin-injektion börjar snabbt, t.o.m. inom 10 minuter. En Apomorfin-infusion har påvisats minska den dagliga off-tiden betydligt. Den lämpar sig särskilt för dem som också konstaterats lämpliga för apomorfin-pennan och som behöver mer än fem injektioner per dag. Det är emellertid möjligt att börja använda infusioner direkt utan en pennfas.  

Både levodopa- och apomorfin-infusioner kan vara ett lämpligt alternativ om patienten har kontraindikationer för djup hjärnstimulering, t.ex. balans- eller talsvårigheter som inte reagerar på levodopa, eller om patienten är rädd för riskerna med en öppen operation.
 
Invasiva behandlingar av framskriden Parkinsons sjukdom utförs på vår enhet enligt internationella kriterier och vårdkedjorna tål en internationell jämförelse. 

 

 Vårdenheten för rörelsestörningar vid HUS kan lyfta fram följande milstolpar, där man varit först i Finland med: 

  • 1995 djup hjärnstimuleringsoperation
  • 2005 test av levodopa-infusionsbehandling
  • 2006 vårdkedja för modern djup hjärnstimulering
  • 2017 användningen av en ny styrbar elektrod inom djup hjärnstimulering
  • 2017 apomorfin-infusionsbehandling
     

Enheter