Gå till huvudinnehåll

Barnurologi

Nyckelord:
  • barnurologi

Urologiverksamheten för barn har på HUS koncentrerats till Nya barnsjukhuset.  

Lasten urologia

Inom barnurologin undersöker och behandlar vi medfödda strukturavvikelser i urin- och könsorganen, tumörer i urin- och könsorganen, svåra inflammationer och andra kirurgiska besvär. Dessutom behandlar vi störningar i urin- och könsorganens funktion, särskilt i samband med neurologiska sjukdomar, såsom medfödda strukturavvikelser i ryggmärgen. I vissa fall behandlar vi också funktionsstörningar, såsom ofrivillig urinavgång som också förekommer hos barn med god grundhälsa. 

Vi vårdar patienter som redan i fosterscreeningar konstaterats ha avvikelser i urinvägarna, exempelvis vattennjure, samt patienter som har en strukturavvikelse i könsorganen, t.ex. hypospadi eller en icke nedstigen testikel. 

Våra mest krävande patientgrupper inom barnurologi är bland annat patienter med medfödda missbildningar i njurarna, urinblåsan och penisen, störningar i könsutvecklingen, neurogena funktionsstörningar i urinvägarna som förknippas med medfödda skador i ryggmärgen och operationer av tumörer. 

Jourmässigt behandlar vi akuta blockeringar i urinvägarna, svåra medfödda blockeringar i urinvägarna, svåra urinvägsinfektioner samt skador i urinvägarna och könsorganen. 

Vi utför urologiska ingrepp på barn genom öppna operationer och endoskopi. Vi har också infört robotassisterade operationer. Vi övervakar också återhämtningen efter ingreppen.

Enheter

Operations- och anestesiavdelning, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets Operations- och anestesiavdelning vårdar vi patienter under 16 år.

Vårdavdelning Stjärnan, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Stjärnan vårdar vi patienter som drabbats av barnsjukdomar och kirurgiska patienter.

Poliklinikerna för barn och unga, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus polikliniker för barn och unga sköter vi på ett omfattande sätt ingrepp och undersökningar inom specialiteterna barnsjukdomar…

Barnmottagningarna, Jorvs sjukhus

På Jorvs sjukhus barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.