Gå till huvudinnehåll

Barnreuma

Nyckelord:
  • barnreumatism
  • barnsjukdomar

På HUS vårdar vi patienter med barnreuma. I Finland insjuknar årligen ca 150–200 barn i barnreuma och av dem vårdas knappt hälften på Nya barnsjukhuset.

Lastenreuma

Symtom, svårighetsgrad och varaktighet på barnreuma varierar stort hos olika patienter. Den vanligaste typen av barnreuma är fåledssjukdom, dvs. oligoartrit. De som insjuknar i barnreuma är ofta småbarn, flickor under 3 år. Barnreuma förekommer främst hos flickor. 

Vårt mål för behandlingen av barnreuma är att minska inflammationen, trygga den normala uppväxten och utvecklingen och förhindra permanenta skador. Effektiva läkemedel samt nya biologiska läkemedel gör också att en stor del av barnen är symtomfria. Förutom läkemedelsbehandling behandlar vi reumatism med kortisoninjektioner i lederna som utförs i kortvarig anestesi i operationssalen.  

Vårt mål är att barnen kan leva ett vanligt liv utan att sjukdomen begränsar dem i någon större omfattning. Hos barn kan en reumatisk inflammation t.o.m. slockna för en lång tid före vuxenåldern, ibland till och med permanent. 

Ungefär en femtedel av patienter med barnreuma kan under de första två åren få en symtomfri irisinflammation, dvs. irit, varför barnen också regelbundet besöker ögonläkaren.  

Enheter

Barnmedicinska mottagningarna, Nya barnsjukhuset

Vid Nya barnsjukhusets barnmedicinska mottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den…

Poliklinikerna för barn och unga, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus polikliniker för barn och unga sköter vi på ett omfattande sätt ingrepp och undersökningar inom specialiteterna barnsjukdomar…

Dagsjukhus och mottagningar Miraklet, Nya barnsjukhuset

Dagsjukhus och mottagningar Miraklet har förutom ett dagsjukhus också en ingreppsenhet, hematologiska läkar- och skötarmottagningar samt läkar- och…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.