Gå till huvudinnehåll

Barnpsykiatrisk vård på mottagningen

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

På de barnpsykiatriska mottagningarna vårdar och utvärderar vi barn under 13 år. 

Vi behandlar barn med affektiva och beteendemässiga störningar som nedsätter deras funktionsförmåga. Sådana kan vara t.ex.  

  • en allvarlig beteendestörning, 
  • kraftiga humörsvängningar,
  • självdestruktivitet,
  • återkommande ångest, depression eller rädsla, 
  • allvarliga interaktionsproblem eller
  • en allvarlig ätstörning.  

Barnets vård på våra mottagningar inleds ofta med en undersökningsperiod då vi träffar barnet och föräldrarna. Vårt mål är att få en heltäckande bild av barnets problem och resurser.  

Vi har ett nära samarbete med föräldrarna för att barnets psykiska tillstånd och funktionsförmåga ska kunna stödjas på bästa möjliga sätt.

Vi gör upp en vårdplan tillsammans med familjen. Barnets vård kan omfatta individuella besök, familjemöten och behandling i grupp. Vi samarbetar med föräldrarnas tillstånd också med andra vuxna som har en viktig roll i barnets liv (t.ex. läraren eller dagvårdspersonalen). 
 
Barnet kommer till oss för vård med remiss från en läkare. Besöken är avgiftsfria för familjen.  
 

Enheter

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Östra

Vid de barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten vårdar vi barn mellan 5 och 12 år som lider av allvarliga kognitiva eller…

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Mellersta

Vid barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten ansvarar vi för undersökning, brådskande vård och konsultationer för barn mellan 6 och…

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Norra

Vid de barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten vårdar vi barn mellan 5 och 12 år som lider av allvarlig ångest, depression…

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Västra

Vid de barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten vårdar vi barn mellan 6 och 12 år från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt som lider av…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.