Gå till huvudinnehåll

Barnpsykiatrisk avdelningsvård

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

På de barnpsykiatriska avdelningarna vårdar vi barn när de behöver mera frekvent vård eller undersökning än de kan få inom öppenvården.

Att lyssna till barnens egna synpunkter är särskilt viktigt för oss. Vårt mål är att stärka barnets funktionsförmåga och interaktionsfärdigheter. Vi hjälper barnen att lära sig olika åldersenliga färdigheter, strukturera sin upplevelsevärld samt att bemöta svåra saker och känslor.  

Vi utnyttjar vardagliga situationer i vår vård. Klara gränser, regler och överenskommelser är viktiga redskap. Avdelningsvården har ett fast dags- och veckoschema. Dagarna omfattar individuella situationer och situationer i grupp. Det tydliga schemat ökar barnets trygghetskänsla och stöder barnets beteende i olika situationer. Under avdelningsperioderna övernattar barnen på avdelningen enligt överenskommelse. 

Den barnpsykiatriska vården är familjeorienterad. Föräldrarna är en oumbärlig del av barnets vård. Vi planerar vården tillsammans med familjen, med hänsyn till individuella behov. Vi hjälper föräldrarna att stödja barnets uppväxt och utveckling. Familjen kan delta i barnets vård på avdelningen och på separata familjemöten. Barnets permissioner planerar vi individuellt. 

Vi samarbetar med skolan och daghemmet. Barnet kan gå i sjukhusskola eller egen skola under vårdperioden.  

Tillsammans med föräldrarna planerar vi för fortsatt vård som stöder barnets tillväxt och utveckling. Representanter för skolan och socialväsendet kan också delta i planeringen. 

Enheter

Barnpsykiatriska dagavdelningen, Tölö

På barnpsykiatriska dagavdelningen vårdar vi barn mellan 6 och 12 år. Barnen kommer i huvudsak för dagavdelningsperioder på grund av ångest eller…

Barnpsykiatriska akutavdelningen, Tölö

På barnpsykiatriska akutavdelningen bedömer och vårdar vi barn under 13 år som behöver akut avdelningsvård.

Barnpsykiatriska vårdavdelningen, Tölö

På barnpsykiatriska vårdavdelningen ger vi vård till barn som utöver mottagningsbesök behöver mer intensiv barnpsykiatrisk vård och undersökning. Vården…

Barnpsykiatriska intensivvårdsenheten

Barnpsykiatriska intensivvårdsenheten har ansvar för den psykiatriska vården för barn och ungdomar som placerats i Diakonissanstaltens barnhem.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.