Gå till huvudinnehåll

Barnortopedi och -traumatologi

Nyckelord:
  • barnkirurgi
  • frakturer
  • patientanvisningar

Vi ger barnkirurgisk behandling och utför kirurgiska ingrepp som kräver anestesi på Nya barnsjukhuset och Hyvinge sjukhus.

Lastenortopedi ja potilas

Vi undersöker och behandlar skador, sjukdomar, tumörer och medfödda missbildningar i rörelseorganen samt utvecklingsstörningar i skelettet. Frakturer och olika ligament-, sen- och nervskador är typiska skador som behöver behandlas under jourtid. 

Inom barnortopedin och -traumatologin behandlar vi mest frakturskador. Över hälften av finländarna får åtminstone en benfraktur under sin uppväxttid. Största delen av frakturerna hos växande barn behandlar vi utan operation med olika gipsskenor och förband. Vi korrigerar frakturens ställning och fixering vid behov under anestesi. Sen- och nervskador är sällsynta hos barn, men de kan oftast behandlas operativt. 
 
Utöver skador behandlar vi olika slags sjukdomar, tumörer samt medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar i skelettet. Vårt särskilda kompetensområde är behandling av medfödda missbildningar av extremiteterna och ryggraden; en stor del har nytta av operationsbehandling. Klumpfot behandlas med upprepade gipsningar och medfödd höftluxation med skena. 
 
Tumörer hos växande barn är till största delen godartade och operativ behandling behövs endast i vissa fall. Elakartade tumörer i rörelseorganen behandlar vi i samarbete mellan specialister inom olika områden och operativ behandling utgör alltid endast en del av behandlingen. 
 
De mest krävande barnortopediska och -traumatologiska ingreppen har vi i Nyland koncentrerat till Nya barnsjukhuset. Sådana är bl.a. svåra medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar, svår armplexusskada i samband med förlossning, elakartade tumörer samt krävande förlängnings- och/eller ställningskorrigeringar av extremiteterna. 
 
Genom förordning har till Nya barnsjukhuset koncentrerats nationellt behandlingen av följande ortopediska sjukdomar: skelettdysplasi hos barn, dvs. krävande kirurgisk behandling av sällsynta skelettsjukdomar, behandling av ryggmärgsskador samt krävande kirurgisk behandling av sarkom. 

Enheter

Operations- och anestesiavdelning, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets Operations- och anestesiavdelning vårdar vi patienter under 16 år.

Vårdavdelning Stjärnan, Nya barnsjukhuset

På vårdavdelning Stjärnan vårdar vi patienter som drabbats av barnsjukdomar och kirurgiska patienter.

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Barnjour, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets jour behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.