Gå till huvudinnehåll

Barnepilepsi

Nyckelord:
  • barnneurologi
  • epilepsi
  • Nya barnsjukhuset

Vi vårdar och undersöker barn och unga med epilepsi inom HUS.

Lasten epilepsia

Epilepsi är inte en sjukdom, utan ett antal olika sjukdomar, som har gemensamt att de ger en tendens till epileptiska anfall. Ett epileptiskt anfall beror på en plötslig, övergående störning i hjärnbarkens elektriska funktion. Var störningen uppstår styr hur symtomen på anfallet ser ut.  

Orsaken till epilepsi och hur det uppträder varierar mycket. En del epilepsier hos barn och unga är godartade, som begränsas av sig själva eller kan hanteras genom god läkemedelsvård. Ungefär en fjärdedel av alla som lider av epilepsi har svårbehandlad epilepsi. Epilepsi kan också inbegripa associerade problem som till exempel inlärningssvårigheter. Ungefär 1 av 100 barn har epilepsi. En del av de epileptiska sjukdomarna är sällsynta. 

Om man misstänker att ett barn lider av epilepsi skickas barnet till den specialiserade sjukvården för undersökningar och vård. Utöver undersökningar är det viktigt att få ingående information om anfallen från barnet själv eller ögonvittnen. Vi vårdar epilepsi med läkemedelsvård, och målet är att helt slippa anfall. Det lyckas dock inte alltid. För barn som lider av svår epilepsi kan vi behöva använda en kombination av flera läkemedel och överväga andra behandlingsalternativ såsom diet, stimuleringsbehandling och operation. 

Vi undersöker och vårdar barn som lider av epilepsi i alla HUS barnneurologiska enheter. Diagnostik och vård av svår epilepsi hos barn samt epilepsikirurgi har koncentrerats till Nya barnsjukhuset.

Enheter

Poliklinikerna för barn och unga, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus polikliniker för barn och unga sköter vi på ett omfattande sätt ingrepp och undersökningar inom specialiteterna barnsjukdomar…

Barnjour, Nya barnsjukhuset

På Nya barnsjukhusets jour behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Barnmottagningarna, Jorvs sjukhus

På Jorvs sjukhus barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.