Gå till huvudinnehåll

Sexuellt beteende hos barn

Sexualitet är ett viktigt utvecklingsområde under hela livet. För barnet handlar det bland annat om nyfikenhet kring ämnet, att lära känna sin egen kropp och sexuellt laddade lekar. Ibland väcker ett barns sexuella beteende oro hos vuxna, men ofta förklaras beteendet av andra orsaker än sexuellt utnyttjande.

Barn är naturligtvis intresserade av världen omkring dem och intresset sträcker sig även till sexualiteten. Små barns sexualitet är öppet och nyfiket intagande av nya saker, såsom undran över den egna och en annan persons kropp, att lära känna beröring och upplevelsen av välbehag samt att öva på att reglera starka känslor. Det är också inlärning av sätt att bete sig, sociala regler samt egna rättigheter. En normal sexuell utveckling kan inkludera ett brett spektrum av nyfiket beteende, såsom självutforskning och berörande, utforskningslekar med kompisar i samma ålder samt sökande av kroppslig kontakt med andra. Barn kan också tala högt och ställa många olika slags frågor om sexualitet.

Utifrån det sexuella beteendet kan man inte dra några slutsatser om sexuellt utnyttjande. I princip finns det ingen anledning till oro så länge barnet visar glädje och nyfikenhet i det sexuella beteendet. Föräldrarnas uppgift är att stegvis lära barnet var och hur hen kan ge uttryck för sin sexualitet.

Barnets sexuella beteende orsakar oro om det inte präglas av glädje och spontanitet och blir tvångsmässigt och eventuellt våldsamt. I det här fallet är beteendet också så pass repetitivt att det tar upp en stor del av barnets dag och stör barnets andra aktiviteter. Barnet kan trots vägledning i detta fall inte heller stoppa sitt beteende eller så återgår barnet till sina aktiviteter kort efter vägledningen. Upprepat sexuellt beteende som imiterar vuxnas, såsom handlingar som relaterar till oralsex, samlag eller motsvarande, är klart ovanligare hos barn än andra former av sexuellt beteende, till exempel onani. Det är dock bra att komma ihåg att de flesta av barnen som beter sig på detta sätt inte har blivit utsatta för sexuellt utnyttjande, utan beteendet beror på andra mera sannolika faktorer.
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.