Gå till huvudinnehåll

Akutverksamheten inom öppenvården i Hyvingeområdet

I akutverksamheten inom öppenvården tillhandahåller vi lämplig akut vård eller gör en bedömning av vårdbehovet.

 

Våra mål är att förkorta dröjsmålen för påbörjande av psykiatrisk vård och stödja övriga funktioner i området (de psykiatriska poliklinikerna och psykiatriavdelningen). Vi har ett nära samarbete med Keusotes hälsocentraler samt mentalvårds- och missbruksenheter.

 

Enheter

Polikliniken för akutpsykiatri, Träskända

Akutpolikliniken är en tidsbokningspoliklinik som erbjuder psykiatrisk öppenvård i det akuta skedet för områdets patienter inom den specialiserade…

Enheten för intensiv öppenvård, Hyvinge sjukhus

Enheten för intensiv öppenvård är en enhet för brådskande vård inom Hyvingeområdet.

Allmänsjukhuspsykiatri, Hyvinge sjukhus

Under tjänstetid tillhandahåller allmänsjukhuspsykiatrin tjänster för de somatiska avdelningarna och poliklinikerna på Hyvinge sjukhus utifrån begäran om…