Gå till huvudinnehåll

Affektiva störningar och ångest hos barn

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

Vi undersöker och behandlar barn med affektiva störningar och ångest.

Ahdistuneisuus

Ångest och rädslor är förknippade med den normala utvecklingen hos alla barn. Ungefär 5 % av barn har emellertid ångestsymtom som nedsätter funktionsförmågan. Det är skäl att söka hjälp för ångest, om ni upptäcker att den tydligt påverkar barnets vardagliga funktioner och ert stöd eller stödet från andra vuxna inte räcker till.

Med hjälp av psykoedukation, dvs. pedagogisk terapi, ger vi information om typiska ångestsymtom samt hanteringsmetoder och behandlingsalternativ för ångeststörningar. Vi analyserar er familjs situation på mottagningsbesöken. Vi ger handledning i olika metoder hur ni kan stöda ert barn i att gradvis bemöta spännande eller skrämmande saker. Vi använder praktiska behandlingsmodeller som hjälper identifieringen och regleringen av känslor som är nyttiga vid behandling av ångest och rädsla. 

I barndomen förekommer depression lika ofta hos flickor och pojkar. I tonåren ökar flickornas andel. Symtom på depression inkluderar en återkommande eller långvarig känsla av sorg, glädjelöshet, nedstämdhet eller irritabilitet. Dessa nedsätter funktionsförmågan och lättar knappt ens i samband med trevliga upplevelser. Depressionssymtomen varierar hos barn i olika åldrar.

Vi stöder familjens interaktioner vid behandlingen av ert barns depression. Ju mindre barnet är, desto viktigare är det att ni deltar i vården av barnet. Vi utvärderar lämpliga vårdformer enligt ålder och från fall till fall.

Enheter

Barnpsykiatriska dagavdelningen, Tölö

På barnpsykiatriska dagavdelningen vårdar vi barn mellan 6 och 12 år. Barnen kommer i huvudsak för dagavdelningsperioder på grund av ångest eller…

Barnpsykiatriska akutavdelningen, Tölö

På barnpsykiatriska akutavdelningen bedömer och vårdar vi barn under 13 år som behöver akut avdelningsvård.

Barnpsykiatriska mottagningar, Hyvinge sjukhus

På de Barnpsykiatriska mottagningarna i Hyvinge vårdar och undersöker vi barn under 13 år som lider av allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar…

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Norra

Vid de barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten vårdar vi barn mellan 5 och 12 år som lider av allvarlig ångest, depression…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.