Gå till huvudinnehåll

Affektiva störningar

På linjen för affektiva störningar vårdar vi patienter med olika slags affektiva störningar.

Kaksi henkilöä keskustelemassa ikoni, sinisellä taustalla

Vi vårdar patienter med affektiva störningar vars behandling kräver specialkompetens. Affektiva störningar är t.ex. depression och bipolär sjukdom.

Information om psykisk hälsa och psykiatriska sjukdomar samt vårdplatser finns i Psykporten för vuxna.

Enheter

JMT poliklinik för affektiva störningar, Träskenda

JMT poliklinik för affektiva störningar är en undersöknings-, vård- och rehabiliteringsenhet inom öppenvård för affektiva störningar.

HyNu poliklinik för affektiva störningar, Hyvinge sjukhus

HyNu poliklinik för affektiva störningar är en undersöknings-, vård- och rehabiliteringsenhet för affektiva störningar inom öppenvården.

Polikliniken för affektiva störningar, Dickursby

På polikliniken för affektiva störningar i Dickursby vårdar vi patienter med affektiva störningar.

Polikliniken för affektiva störningar, Myrbacka

På polikliniken för affektiva störningar i Myrbacka vårdar vi patienter som lider av affektiva störningar.