Gå till huvudinnehåll

Aborter

Nyckelord:
  • graviditet
  • aborter

Om du vill avbryta din graviditet behöver du enligt finsk lag, beroende på situationen, tillstånd av 1–2 läkare eller av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). För en abort behöver du en AB1-blankett som utfärdats av en läkare på din hälsostation, företags- eller studerandehälsovården eller en privat hälsostation. Blanketten fungerar också som remiss till sjukhuset. Efter att du fått blanketten kan du själv ta kontakt med gynekologiska polikliniken i ditt område. 

Kuvituskuva: tuntematon naispotilas ja lääkäri vastaanotolla

Om din graviditet har varat i över 12 veckor, ska du ansöka om tillstånd för att avbryta graviditeten hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Nödvändiga dokument fylls i antingen hos den remitterande läkaren eller på gynekologiska polikliniken. När du har fått tillståndet beviljat kan man påbörja aborten.

Vi kan avbryta graviditeten antingen medicinskt eller via skrapning om graviditeten har pågått i under 12 veckor. Vid senare aborter använder vi i huvudsak medicinska metoder. Nu för tiden görs nästan 90 % av aborterna medicinskt. Om vi genomför din abort med sugskrapning gör vi skrapningen i en operationssal eller på en dagkirurgisk enhet under narkos.

Enheter

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Borgå sjukhus

På polikliniken undersöker och behandlar vi olika gynekologiska sjukdomar, bland annat blödningsrubbningar, gynekologiska smärttillstånd…

Polikliniken för kvinnosjukdomar

Vid Lojo sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi gynekologiska undersökningar, bland annat hysteroskopier, kolposkopiundersökningar och…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi livmoderendoskopier, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderns…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Gräsviken

I Gräsvikens poliklinik för kvinnosjukdomar finns allmängynekologiska mottagningar och en kolposkopienhet. Vi gör också aborter och polikliniska…

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.