Gå till huvudinnehåll

Aborter

Nyckelord:
  • graviditet
  • aborter

Om du önskar avbryta din graviditet, kan du direkt kontakta polikliniken för kvinnosjukdomar i ditt område. Patienter i Vanda och Kervo område ombeds kontakta preventivmedelsrådgivningen.

Kuvituskuva: tuntematon naispotilas ja lääkäri vastaanotolla

Om din graviditet har varat i mindre än 12 veckor, räcker det för en abort att du ber om att din graviditet ska avbrytas. Om din graviditet har varat i över 12 veckor, krävs tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för att avbryta graviditeten. Behövliga dokument kan fyllas i på hälsostationen, på privatläkarens mottagning eller polikliniken för kvinnosjukdomar. Då tillståndet har beviljats kan aborten påbörjas.

Du kan direkt kontakta polikliniken för kvinnosjukdomar i ditt område. Kontaktuppgifter finns nere på sidan. Om du ännu är osäker i ditt beslut och önskar fundera och få stöd, kan du kontakta den egna hälsostationen.

Patienter i Vanda och Kervo område ombeds kontakta preventivmedelsrådgivningen (vakehyva.fi).

Hur avbryts en graviditet?

Då du kontaktar enheten som handhar aborter görs i telefonen en bedömning av graviditetens varaktighet, du får information om aborten och vi diskuterar preventivmetoder med dig. På mottagningen gör vi en närmare genomgång av alla omständigheter, säkerställer hur länge graviditeten har varat med ultraljud och beslutar om abortmetod samt förhindrande av framtida graviditeter.

Vi kan avbryta graviditeten antingen medicinskt eller via skrapning om graviditeten har varat i mindre än 12 veckor. Vid senare aborter använder vi i regel medicinska metoder. Numera genomförs nästan 98 procent av alla aborter medicinskt. Om vi genomför din abort med sugskrapning gör vi skrapningen i en operationssal eller på en dagkirurgisk enhet under narkos.

Om aborten genomförs som en medicinsk abort, får du läkemedlen med dig hem från mottagningen, om aborten på medicinska grunder kan göras hemma. Om graviditeten har varat i mindre än 10 veckor och du är frisk, kan aborten i regel göras hemma. Om en skrapning ska genomföras, kommer vi på mottagningen överens om en tidpunkt för åtgärden och ett eventuellt behov av avdelningsvård. Ett graviditetstest ska tas för att säkerställa att aborten har lyckats. Närmare anvisningar om det får du av din vårdande enhet.

Efter att graviditeten har avbrutits kan man få samtalsstöd till exempel av sjukhusprästen eller inom öppenvården.

Kontaktuppgifter till de enheter som handhar aborter:

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Helsingfors

tfn 09 471 65300
Vi använder ett återuppringningssystem. 

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Lojo sjukhus

tfn 019 380 1417
Vi använder ett återuppringningssystem. 

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

tfn 019 4587 2341
Vi använder ett återuppringningssystem. 

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Borgå sjukhus

tfn 019 548 3105
Vi använder ett återuppringningssystem. 

Kvinnopolikliniken, Raseborgs sjukhus

tfn 019 224 2830
Vi använder ett återuppringningssystem. 

Vanda / Kervo

Patienter i Vanda och Kervo ombeds kontakta preventivmedelsrådgivningen (vakehyva.fi) som i fortsättningen också handhar aborter.

Enheter

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Borgå sjukhus

På polikliniken undersöker och behandlar vi olika gynekologiska sjukdomar, bland annat blödningsrubbningar, gynekologiska smärttillstånd…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi gynekologiska undersökningar, bland annat hysteroskopier, kolposkopiundersökningar och…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi livmoderendoskopier, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderns…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Helsingfors

På Polikliniken för kvinnosjukdomar i Helsingfors finns allmängynekokolgiska mottagningar och en kolposkopienhet. Vi gör också aborter och polikliniska…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.