För patienten

Det bor cirka en och en halv miljon människor inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och HUS vårdar årligen var tredje av dem. HUS har som mål att garantera en patientorienterad vård som ges vid rätt tidpunkt.

HUS sjukhus fungerar som undervisningssjukhus, där studerande inom medicin, social- och hälsovårdsbranschen gör praktik. Det är alltid samma vårdproffs som i övrigt svarar för patientens vård som ansvarar för kvaliteten i den vård och de undersökningar som görs i undervisningssyfte. Studerandena har samma sekretess- och tystnadsplikt som den övriga personalen. Tystnadsplikten gäller även efter avslutad undervisning.

 

 Innehållsredigeraren

 
grupp 1
grupp 2
 

 Länkar

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta