Coronavirus (COVID-19)

Kom till mottagningen om du inte har symtom på coronavirus
Det är tryggt att komma till mottagningar på bokade tider, till undersökningar och åtgärder även under coronavirusepidemin. Behandlingen av många sjukdomar kan inte vänta och det kan skada din hälsa om mottagningstiden skjuts upp. 
 
Om din läkare har ordinerat laboratorieprov eller bilddiagnostiska undersökningar, gå på dem före mottagningen. Om du har symtom på en infektionssjukdom, kom inte till tidsbokningen, undersökningen eller åtgärden. Vår jour vårdar infektionspatienter i utrymmen som är åtskilda från andra patienter.
 
Om ditt hälsotillstånd och typ av undersökningar tillåter det, kan vi ändra mottagningen till mottagning på distans. Kontakta vid behov den vårdande enheten.
 
Nyheter från HUS om coronaviruset >>​
En del av nyheterna finns endast på finska. Vi rapporterar i mån av möjlighet också på svenska.
 
 
Hosta THL.jpg