Hur göra vid misstanke om coronavirus?

Symtomkriterier: börjat inom 14 dygn innan man uppsökt vård

  • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt/smaksinne) eller

  • Diarré/magont utan annan uppenbar orsak (för en patient som har magont får misstanke om coronavirus inte hindra uteslutandet eller behandling av sjukdom som ger andra symtom).


Provtagning för coronavirus:​

På kommunernas infektionshälsostationer, drive in-provtagningsställen samt övriga enheter tas prov med tidsbokning.

  • Invånare i Nyland kan nu själva boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden
  • För närvarande kan du endast boka tid för dig själv. Möjligheten att boka tid för en annan person, exempelvis för ett barn, kommer till tjänsten senare​.
  • För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Helsingforsbor kan boka en tid i tjänsten Omaolo​
  • Du kan ringa coronarådgivningsnumret i din egen kommun eller hälsocentralen enligt kommunens anvisningar under dess öppettider. 
  • När hälsocentralen är stängd kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117. Välj linje 2.

​Den som bokat tid till provtagning får ett textmeddelande/e-postmeddelande med bokningsbekräftelse, ankomstanvisningar samt en kod med vilken man själv kan avboka tiden. 

Anvisningar för egenvård:
 
När ska man uppsöka vård?
Institutet för hälsa och välfärd: Covid-19: När ska man söka vård
 

 Telefonrådgivning

 
Jourhjälpen 116 117
 

En ny telefonrådgivning ger
allmän information om coronaviruset
0295 535 535.
Läs mer här.

SMS-rådgivningen är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av annan orsak inte kan använda telefon.
tel. 050 902 0163
Läs mer här.
 
Helsingfors har en telefonrådgivning om
coronaviruset till helsingforsbor
09 310 10024. 
Läs mer här.

Vanda har en
telefonrådgivning om
coronaviruset till vandabor
09 8395 0070.

Esbo har en
telefonrådgivning om coronaviruset till esbobor

09 816 34600.
Läs mer här.​

Kervo har en telefonrådgivning om coronaviruset till kervobor
tel. 040 318 3113.

Borgå har en
telefonrådgivning om coronaviruset till borgåbor
040 547 7764 och 
040 481 0344
Läs mer här.​

Keusote
har en telefonrådgivning om coronaviruset (Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby)

tel. 019 226 0099
Läs mer här (på finska).

Lojo
har en telefonrådgivning om coronaviruset till lojobor
044 369 2901 och
044 369 2902.
Läs mer här.