Hur göra vid misstanke om coronavirus?

Om du har nedanstående symtom på luftvägsinfektion ska du kontakta din egen kommuns telefonrådgivning om coronaviruset eller i enlighet med kommunens anvisningar kontakta hälsostationen under dess öppettider. Övriga tider kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117.

Anvisningar för egenvård:
 
När ska man uppsöka vård?
Institutet för hälsa och välfärd: Covid-19: När ska man söka vård
 
Coronaguiden i Hälsobyn ger råd och anvisningar i frågor som gäller coronaviruset och covid-19.
  
Kriterier för provtagning på HUS område
 
Kriterierna för provtagning har uppdaterats från och med 18.4.2020. 

På kommunernas infektionshälsostationer, drive in-provtagningsställena samt övriga enheter tas prov numera på basis av symtomkriterier, separat konsultation av infektionsläkare behövs inte längre. 
 
Symtomkriterier: börjat inom 14 dygn innan man uppsökt vård

  • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av luft/smaksinne) eller
  • Diarré/magont utan annan uppenbar orsak (för en patient som har magont får misstanke om coronavirus inte hindra uteslutandet eller behandling av sjukdom som ger andra symtom) 
 
 

 Telefonrådgivning

 
Jourhjälpen 116 117
 

En ny telefonrådgivning ger
allmän information om coronaviruset
0295 535 535.
Läs mer här.

Helsingfors har en telefonrådgivning om
coronaviruset till helsingforsbor
09 310 10024. 
Läs mer här.

Vanda har en
telefonrådgivning om
coronaviruset till vandabor
09 8395 0070.
 
Esbo har en
telefonrådgivning om coronaviruset till esbobor

09 816 34600.
Läs mer här.​

 
Borgå har en
telefonrådgivning om coronaviruset till borgåbor
040 547 7764 och 
040 481 0344
Läs mer här.​