Anvisningar till patienter​

Viktiga handlingsdirektiv för oss alla:

1. Tvätta händerna, hosta och nys rätt. Se tilläggsuppgifter (THL.fi)
 
2. Även om du känner dig bara lindrigt sjuk, gå inte till jobbet, skolan eller dagis. Om du är sjuk, besök inte någon, speciellt inte personer med någon grundsjukdom eller äldre människor.
Se tilläggsuppgifter (på finska) (THL.fi)
 
     3. Belasta inte jourerna eller Jourhjälpen 116 117 med ärenden som inte kräver brådskande vård. Till Jourhjälpens nummer 116 117 ringer man ytterom tjänstetid innan man söker sig till jourpolikliniken eller om man misstänker att man blivit smittad av coronaviruset (COVID-19) och inte klarar sig med vård i hemmet.  Kolla varifrån du får hjälp i övriga situationer.
 
Personer med grundsjukdom uppmanas till försiktighet

HUS rekommenderar att alla personer som har någon grundsjukdom i mån av möjlighet undviker folksamlingar och inhiberar sådana besök som inte är nödvändiga för dem.


Ändra mottagningstid om du har symtom på infektionssjukdom
Det är även ytterst viktigt att patienterna inte kommer till tidsbeställningsmottagningarna eller till något ingrepp om de har symtom på någon infektionssjukdom. I sjukdomsfall bör man vara i direkt kontakt med ifrågavarande poliklinik. Kontaktuppgifterna finns i tidsbeställningsbrevet eller på vårdenhetens nätsidor. Vid behov fås kontaktuppgifter via HUS växel 09-4711.
Tidsbeställningarna till poliklinikerna kan flyttas framåt
Icke-brådskande ingrepp och mottagningstider kan eventuellt flyttas framåt. Vi kontaktar berörda patienter. Om du är på väg till HUS vare sig det gäller mottagningsbesök, ingrepp eller intagande på avdelning, vänligen svara på telefonsamtal som kommer från okänt nummer.​