Anvisningar till besökare

På grund av coronavirusepidemin har HUS infört begränsningar i besök till sina sjukhus och enheter.

På HUS enheter tillåts från och med 19.6 besök på HUS enheter av patienternas anhöriga enligt följande villkor:   

  • besök av högst två personer åt gången
  • rekommenderad längd för besöket är 15 minuter
  • besökaren ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som fås från enheten
  • besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och  patientrummet samt när hen åker därifrån 
  • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion
  • besökaren ska komma överens om besöket på förhand med enheten 

 

Begränsningarna för besök på BB-avdelningarna och barnavdelningarna ändras inte. 

På mottagningarna (jour och tidsbokning) kan ledsagaren/den anhöriga vara med under hela besöket, om patientens tillstånd kräver det. Ledsagaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion. Ledsagaren ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd.  

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man överens om med enheten. För dem kan det vara möjligt att enligt enhetens bedömning avvika från begränsningarna och tillåta fler besökare och längre besök.  

Alla övriga besök är fortsättningsvis förbjudna.