Rätt till information

Genom att förverkliga patientens rätt till information tryggas respekten av patientens människovärde, integritet och självbestämmanderätt. Patientens rätt att få information är en väsentlig del av den förtroendefulla vårdrelationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen som vårdar honom eller henne.

Patientens rätt att få information

En patient har rätt att få upplysningar om sitt hälsotillstånd, olika vård- och behandlingsalternativ och deras verkningar. Information om vården eller alternativa åtgärder ska berättas för patienten på eget initiativ på ett begripligt sätt. Patienten har rätt att vägra att ta emot information.
 
Patientens rätt till information har stor betydelse för att främja öppenhet och förtroende i interaktionen mellan de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården och patienten.