Rätt till tillgång till uppgifter

​Enligt artikel 15 i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) har den registrerade, t.ex. en patient, rätt att få tillgång till uppgifter. I praktiken motsvarar denna rätt ganska mycket insynsrätten i personuppgiftslagen: den personuppgiftsansvarige ska sända en kopia på de personuppgifter som behandlas.

Om en patient vill ha kopior på sina patientuppgifter finns det anvisningar för hur man begär uppgifterna på sidan Egna patientuppgifter. Det snabbaste sättet att få fram sina uppgifter är via FPA:s Kanta-tjänst på Mina Kanta-sidorna. På sidan Egna patientuppgifter finns både ett elektroniskt formulär för uppgiftsbegäran (kräver inloggning i suomi.fi-tjänsten) och ett formulär som går att skriva ut.

En patient kan använda sig av rätten att få tillgång till uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning genom att fylla i det bifogade formuläret och skicka det till HNS Centralregistraturen. I dataskyddsförordningen anges ingen exakt form för hur begäran ska framföras, men en personligt undertecknad begäran är det bästa och tydligaste sättet. Om uppgiftsbegäran skickas som till exempel ett e-postmeddelande är HNS skyldigt att med tillgängliga medel säkerställa den begärande personens identitet vilket fördröjer fullgörandet av uppgiftsbegäran.

Rätten att få tillgång till uppgifter ska i enlighet med artikel 15 i dataskyddsförordningen göras inom en månad efter mottagandet av begäran, eller om uppgiftsbegäran är omfattande och arbetskrävande, ska uppgifterna lämnas inom 2 månader.