Egna patientuppgifter

Du kan kontrollera dina egna patientjournaluppgifter på Mina Kanta-sidorna. Uppgifter som sparats innan hösten 2014 syns inte på Mina Kanta-sidorna och, för att se dem kan du be om kopior på dem via en elektronisk blankett eller en pappersblankett. Se mer ingående anvisningar nedan.

Om man begära uppgifter om någon annan sker det alltid på en pappersblankett och då ska man bifoga en fullmakt eller ett annat juridiskt dokument där det framgår att den som begär uppgifterna har rätt att få ta del av dem.
 
Vid gemensam vårdnad om barnet och om barnets hemadress enligt befolkningsregistret inte är densamma som för den vårdnadshavare som begär informationen, ska till kopieringsbegäran även bifogas en kopia av ett domstolsbeslut om gemensam vårdnad eller av ett avtal om gemensam vårdnad. I annat fall skickas informationen på barnets namn tillhemadress enligt befolkningsregistret.
 
Röntgenbilder och andra bilddiagnostiska undersökningsresultat beställer mans via HUS Bilddiagnostiks egen blankett.
 

Egna patientuppgifter på Mina Kanta-sidorna (innehåll från och med 13.9.2014)

 

En myndig patient kan läsa sina egna patientuppgifter på internet via portalen Mina Kanta -sidor. Man kan logga in antingen med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort. Mer ingående anvisningar finns på FPA:s webbplats Mina Kanta-sidor.

HUS patientuppgifter (besökstexter, diagnoser, åtgärder, riskfaktorer, läkemedelsuppgifter och recept) har sparats i tjänsten Mina Kanta-sidor från och med 13.9.2014.

På Mina Kanta-sidorna kan man alltså se journaluppgifter från HUS som har registrerats från och med hösten 2014. Dessutom har begäran om bilddiagnostiska undersökningar och utlåtanden börjat överföras till tjänsten Mina Kanta stegvis sedan maj 2015. Det är också möjligt att se laboratorieundersökningar från och med juni 2016 på Mina Kanta. Man kan inte lägga till äldre uppgifter i Mina Kanta i efterhand. Vad gäller undersökningsutlåtanden har man vid HUS fattat följande beslut: de blir synliga på Mina Kanta två veckor efter att undersökningen har gjorts. Detta för att personalen vid HUS då hinner ta kontakt med patienten och diskutera till exempel undersökningsresultat.

Uppgifter innan hösten 2014

 

Elektronisk begäran om patientuppgifter

 

Om patienten behöver sina patientuppgifter från 13.9.2014 eller tidigare för att exempelvis ge till myndigheter, försäkringsbolag, privatläkare eller för personligt bruk, kan patienten be om kopior av patientjournaluppgifterna elektroniskt. Du kan beställa endast dina egna patientuppgifter via den elektroniska tjänsten. För att göra en elektronisk begäran om kopio behöver du först registrera dig som användare av tjänsten Suomi.fi-meddelanden med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort på adressen: https://suomi.fi/meddelanden/meddelandetrode.

Efter att du har registrerat dig som användare av tjänsten Suomi.fi -meddelanden fyller du i en elektronisk begäran om patientuppgifter som handläggs av informationstjänsten vid HUS arkiv. Den elektroniska begäran om kopior har använts sedan slutet av år 2016. För att påskynda handläggningen är det bra att så noggrant som möjligt specificera vilka dokument som avses, år för när vården har getts samt vilket eller vilka sjukhus det gäller. En begäran som inte har specificerats eller i övrigt är otydlig returnerar vi till patienten för att ytterligare specificeras.


Begäran om patientuppgifter via papper


Kopio på patientjournaluppgifter kan också beställas med en blankett i pappersform. Blanketten måste skrivas ut, fyllas i och skickas in enligt anvisningarna längst ned på papperet till det aktuella sjukhusets arkiv. Alternativt kan patienten skriva ett fritt formulerat brev där de obligatoriska uppgifterna på blanketten framgår. Blankett för begäran om
kopiering av patientjournal för utskrift (pdf).