Patientdatasystemet Apotti tas i bruk vid Pejas sjukhus

Apotti_kuva.png​Det nya patientdatasystemet Apotti tas i bruk vid Pejas sjukhus den 9–11 november 2018. I patientdatasystemet Apotti sparas och administreras klient- eller patientdokument och uppgifterna i dessa.

Pejas sjukhus betjänar sina klienter normalt även under den tid systemet tas i bruk. 
För vår personal är det en stor utmaning att ta det nya datasystemet i bruk. I det första skedet, när personalen vänjer sig vid det nya, kan det hända att det räcker längre än vanligt att sköta ärenden. Vi gör vårt bästa och sköter ärendena så att de brådskande fallen behandlas först och patientsäkerheten tryggas.
Vi är tacksamma för ditt tålamod.

Jourhjälpen betjänar jourpatienter

Vi ber jourpatienter ta kontakt via Jourhjälpen på numret 116 117. Utbildade sjukskötare svarar i Jourhjälpens telefon och hjälper patienten att bedöma om det är skäl att uppsöka jouren.

Via Jourhjälpen, på numret 116 117, ges också information om kösituationen vid jouren. Vid eventuell rusning till Pejas sjukhus kan jourpatienter hänvisas till andra sjukhus, där väntetiden är kortare.
 

 Läs mer om Apotti

 
Apotti_Logo_lev160.png