Gå till huvudinnehåll

OLKA, kundpaneler och erfarenhetsexperter

Hos oss kan patienterna påverka och delta i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av våra tjänster.

De utbildade medlemmarna i våra kundpaneler samt våra erfarenhetsexperter samarbetar med vår personal. Som medlem i forskningspanelen får du vara med och påverka den forskning som bedrivs hos oss. 

OLKA – Bli inte ensam, det finns stöd

OLKA® är koordinerad förenings- och volontärsverksamhet på våra sjukhus. Målet med vår verksamhet är att erbjuda ett rofyllt bemötande av våra patienter och deras närstående och att stödja patienterna i anpassningen till sin sjukdom. OLKA är ett partnerskap som utvecklats gemensamt av HUS och EFS rf.