Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

HUS främjar välbefinnande och hälsa

Med stöd av hälso- och sjukvårdslagen erbjuder vi vår kompetens och vårt stöd som främjare av befolkningens välbefinnande och hälsa till Nylands kommuner och framtida social- och hälsovårdsområden.

Vi anordnar utbildningar för experter inom olika sektorer och samlar in uppföljningsinformation för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa i vår region i samarbete med kommunerna.

Projektet Hyvä kierre

Hyvä kierre är ett projekt där vi främjar praxis som erkänts av WHO och annan evidensbaserad praxis inom Nyland under 2019–2023. Vi skapar också nätverk för yrkesverksamma samt gemensamma verksamhetsmodeller för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa.

Läs mer (på finska):  

 

  Respons

  Hittade du vad du sökte?

  Tack för responsen!

  Tack för responsen!

  Skriv in din respons om webbplatsen här.

  Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

  Skriv in din respons om webbplatsen här.

  Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.