Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

HUS främjar välbefinnande och hälsa

Med stöd av hälso- och sjukvårdslagen erbjuder vi vår kompetens och vårt stöd som främjare av befolkningens välbefinnande och hälsa till Nylands kommuner och framtida social- och hälsovårdsområden.

Vi anordnar utbildningar för experter inom olika sektorer och samlar in uppföljningsinformation för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa i vår region i samarbete med kommunerna.

Projektet Hyvä kierre

Hyvä kierre är ett projekt där vi främjar praxis som erkänts av WHO och annan evidensbaserad praxis inom Nyland under 2019–2023. Vi skapar också nätverk för yrkesverksamma samt gemensamma verksamhetsmodeller för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa.

Läs mer (på finska):  

 

    Feedback

    Hittade du vad du sökte?