Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

HUS främjar välbefinnande och hälsa

Vi erbjuder stöd och sakkunskap för främjandet av hälsa och välbefinnande inom HUS och i Nyland.

Äiti ja tytär nurmikolla

Arbetet för välbefinnande och hälsa (hyte-arbetet)


Mål för och samarbetspartner i HUS hyte-arbete

Vi främjar välbefinnande och hälsa bland invånarna i Nyland genom regionalt hyte-samarbete med välfärdsområdena och kommunerna. Vi följer upp befolkningens välbefinnande och hälsa samt faktorerna som påverkar dessa. Vi är en utbildnings- och forskningspartner samt upprätthållare av hyte-nätverken. Tillsammans med organisationens aktörer stöder och utvecklar vi HUS interna hyte-arbete så att hälsofrämjandet och förebyggandet av sjukdomar blir en naturlig och väsentlig del av alla yrkespersoners arbete för patientens bästa. 

Expertnätverket Hyvä kierre

Nätverket Hyvä kierre arbetar med fem teman: Främjande av rök- och nikotinfrihet, Barns och ungas välbefinnande, Tjänster för långtidsarbetslösa, Förebyggande och behandling av fetma samt Förebyggande av fallolyckor.

Teams-plattformen för Hyvä kierre fungerar utöver e-post som en mötes- och informationsplattform för nätverket. Våra verksamhetsformer är olika utvecklingsworkshoppar, utbildningar och seminarier.Evenemang i nätverket Hyvä kierre

Välkommen till Hyvä kierre-nätverken och/eller -mötena! 

Målgrupp: Yrkesutbildade personer och experter inom social- och hälsovården samt främjande av välbefinnande och hälsa inom HUS-området.

Program, information om anmälan och ytterligare information kommer att uppdateras på denna sida.

Nätverksdagar i projektet Hyvä kierre

Inga uppkommande evenemang för tillfället.

Morgonmöte med temat hälsofrämjande, sista tisdagen i månaden kl. 8.15–8.55 (Teams)

  • 30.1.2024 Samarbete med organisationer 
  • 27.2.2024 Digitala tjänster som verktyg för att främja hjärnhälsan
  • 26.3.2024 Förebyggande av fallolyckor
  • 30.4.2024 Egenvårdsprogram för blodtryck
  • 28.5.2024 Främjande av rök- och nikotinfrihet
Inga uppkommande evenemang för tillfället.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.