Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

HUS främjar välbefinnande och hälsa

Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen erbjuder vi vår kompetens och vårt stöd som främjare av befolkningens välbefinnande och hälsa till Nylands kommuner och framtida social- och hälsovårdsområden.

Vi ordnar utbildningar för proffs inom olika branscher och samlar in olika uppföljningsdata för att bidra till att utveckla välbefinnandet och hälsan för människorna i vår region.

Projektet Hyvä kierre

Hyvä kierre är ett projekt där vi främjar praxis som erkänts av WHO och annan evidensbaserad praxis inom Nyland under 2019–2021. Vi skapar också nätverk för yrkesverksamma samt gemensamma verksamhetsmodeller för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa.

Läs mer (på finska):  

 

Nätverk av proffs

Hyvä kierre är ett projekt för främjande av välbefinnande och hälsa i Nyland 2019–2021.

Hyväkierre.fi (på finska) (link to a different website)