Gå till huvudinnehåll

Utveckling

Nyckelord:

Utveckling inom HUS

Som universitetssjukhus är vår verksamhet en väsentlig del av undersökningen och utvecklingen av processer, kundupplevelser och behandlingsmetoder. Våra samarbetspartner är aktörer inom både den offentliga och privata sektorn i Finland och utomlands. Vi främjar digitalisering och lean-verksamhetsmodeller.

Vi utvecklar vår verksamhet med hjälp av lean-metoden. Vi stöder också utvecklingen av primärvården och socialtjänster. Vi coachar, utbildar och stöder ledning och chefer.

Samarbete med primärvården

HUS främjar välbefinnande och hälsa

Med stöd av hälso- och sjukvårdslagen erbjuder vi vår kompetens och vårt stöd som främjare av befolkningens välbefinnande och hälsa till Nylands kommuner och framtida social- och hälsovårdsområden.
Läs mera om projekter

Samarbetsnätverk för utveckling

Vi har utvecklingssamarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Helsingfors universitet, regionala kunskapscenter inom socialarbete, kommunala social- och hälsovårdssektorn, HUS-Nyland-samordningsgruppen samt ledningsgruppen för integrationen av HUS området.
Läs mer om samarbetsnätverk

Dataskydd och förbindelser

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.