Gå till huvudinnehåll

Eksjukhuset

Under våren 2021 började vi bygga Eksjukhuset intill Mejlans sjukhusområde, nära Hud- och allergisjukhuset.

havainnekuva Tammisairaalasta

På Eksjukhuset bygger vi över 200 polikliniska mottagningsrum, 15 operationssalar och en vårdavdelning med 12 vårdplatser. I källarvåningen byggs en parkeringsanläggning med 100 parkeringsplatser dit vi också hänvisar ledsagare till våra patienter.

Eksjukhuset ligger på ett trafikmässigt utmanande läge, vilket gör att vi har lagt ett särskilt fokus på planeringen av gatunätet. Det pågår förhandlingar med Helsingfors stad om trafikfrågorna.

Framtidens ögonsjukhus

Eksjukhuset kommer att innefatta all verksamhet för ögonsjukdomar. På Finlands ledande ögonsjukhus som öppnar år 2025 arbetar man för syn, funktionsförmåga och god livskvalitet.

Den nya byggnaden har planerats i snabbare takt än tänkt då våra nuvarande utrymmen inte gör det möjligt för oss att tillhandahålla tillräcklig god tillgång till vård eller utveckling av den specialiserade ögonvården och tillhörande undervisning och forskning. Antalet patienter med ögonsjukdomar har ökat betydligt under det senaste decenniet då en åldrande befolkning innebär ökad förekomst av vanliga ögonsjukdomar. Dessutom har nya behandlingsmetoder gjort att vi effektivt kan vårda ett ökande antal ögonpatienter.

Vid planeringen av verksamheten vid Eksjukhuset har vi också tagit höjd för att kunna vårda patienter från andra delar av den specialiserade sjukvården.

 

INFORMATION OM BYGGPROJEKTET

  • Läge: Helsingfors, Mejlans
  • Byggtid: 20212024
  • Sjukhusets verksamhet inleds: 2025
  • Ägare: HUS
  • Byggherre: HUS Kiinteistöt Oy
  • Huvudentreprenör: YIT
  • Byggarbetsplatsens webbplats
  • Chefskonstruktör: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy och UKI Arkkitehdit Oy 
  • Omfattning: 35 000 brm²
  • Kostnadskalkyl: 140 M€

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.