Gå till huvudinnehåll

Dals samsjukhus

Tillsammans med Helsingfors stad planerar vi ett nytt samsjukhus i Dal.

Laakson yhteissairaalan havainnekuva

Dals samsjukhus är ett sjukhus för psykiatrisk och somatisk vård för gemensamt bruk, beläget i Dals sjukhusområde som ägs av Helsingfors stad.

Projektet med ett samsjukhus grundar sig på den sjukhusområdesvision 2030 för huvudstadsregionen som uppdaterades 2016 under ledning av Helsingfors stad. Enligt denna finns det på 2030-talet i huvudstadsregionen fyra sjukhusområden till vilka största delen av sjukhustjänsterna centraliseras: Jorvs sjukhusområde i Esbo, Pejas sjukhusområde i Vanda samt Malms och Mejlans sjukhusområden i Helsingfors. Dals samsjukhus kommer att vara en del av Mejlans sjukhusområde.  

Ett brådskande projekt

Vårt projekt är brådskande då våra nuvarande sjukhusfastigheter är gamla och i dåligt skick samt lämpar sig dåligt för verksamheten. Samsjukhuset kommer att ersätta Helsingfors stads nuvarande vårdavdelningar för somatisk vård vid Dals sjukhus, en del av Storkärrs sjukhus samt den psykiatriska vården vid Aurorasjukhuset. För HUS del kommer samsjukhuset att ersätta HUS Psykiatricentrum (f.d. Hesperiasjukhuset), Kellokoski sjukhus och Ohkola sjukhus samt den barnpsykiatriska sjukhusverksamheten.

I planen ingår sjukhusavdelningar för psykiatrisk vård samt utrymmen för akut sjukhusvård, rehabilitering, palliativ vård och vård i livets slutskede för äldre helsingforsbor samt för den krävande neurologiska rehabiliteringen vid HUS.

Dals samjukhus är ett byggnadskomplex som består av nya byggnader och av befintliga sjukhusbyggnader på Dals sjukhusområde som byggs om och moderniseras. Vi genomför byggprojektet i flera etapper, varav den första är den nya byggnaden för psykiatriska vårdavdelningar som planeras stå klar år 2026. En mer detaljerad planering av etapperna kommer att ske åren 2020–2023. Planen är att projektet ska genomföras genom ett gemensamt fastighetsbolag som ägs av HUS och Helsingfors stad.

 

INFORMATION OM BYGGPROJEKTET

  • Läge: Helsingfors, Dal
  • Byggtid: i etapper under 2020-talet
  • Sjukhuset invigs: 2026 (den första etappen)
  • Ägare: Helsingfors stad och HUS
  • Byggherre: alliansen för Dals samsjukhus (DSS)
  • Huvudkonstruktör: Laakson LATU
  • Huvudentreprenör: SRV 
  • Total omfattning: 190 000 brm²
  • Budget: 838 M€

Läs mer: laaksonyhteissairaala.fi/sv

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?