Gå till huvudinnehåll

Brosjukhuset

I Mejlans sjukhusområde uppför vi Brosjukhuset, som är det största byggprojektet i HUS historia.

havainnekuva Siltasairaalasta

Brosjukhuset ersätter Tölö sjukhus samt en del av Kliniken för cancersjukdomar. Både verksamheten och lokalerna i den nya sjukhusbyggnaden slås samman med Mejlans tornsjukhus, Triangelsjukhuset samt de delar som fortfarande kommer att användas av Kliniken för cancersjukdomar. Dessa bildar en funktionell helhet. 

Byggarbetet blir klart sommaren 2022  

Byggprojektet som startade år 2018 har fortskridit som planerat och blir klart sommaren 2022. Efter det inleder vi den avslutande monteringen av utrustning och inredning. Under årets andra halva genomgår personalen introduktion och utbildning i de nya lokalerna samt förbereder sig för att dra igång verksamheten.

Byggprojektet genomfördes som ett samarbetsprojekt i fråga om projektledning med en uppsatt målbudget. Vi satte upp kvalitativa mål, tidtabell och kostnadsmål för huvudentreprenören. Arbetssättet gjorde det möjligt att planera och bygga samtidigt, vilket ledde till att vi kunde ha en snäv tidsplan. Dessutom har vi byggt sjukhuset sektion för sektion, vilket har gjort att vi kan börja montera utrustning och inredning redan innan hela byggnaden står klar.

I projektet har vi använt oss av Big room-metoden där planerare, beställare, lokalanvändare och projektets entreprenörer har träffats regelbundet.

De första patienterna tar vi emot år 2023

I januari 2023 flyttar större delen av vår nuvarande verksamhet på Tölö sjukhus – bland annat ortopedi, traumatologi, neurokirurgi och merparten av nuvarande Kliniken för cancersjukdomar – in i Brosjukhuset. Redan tidigare under 2021 flyttade en del av verksamheten på Tölö sjukhus till Mejlans sjukhusområde när den första etappen i totalrenoveringen av Parksjukhuset (före detta Barnkliniken) blev klar.

Brosjukhuset kommer att ha en akutmottagning, en operationsavdelning, intensivvårdsavdelningar, polikliniker, ett dagsjukhus och vårdavdelningar. Vårt nya sjukhus kommer dessutom att inkludera undervisnings- och föreläsningssalar samt en restaurang, ett kafé och affärsutrymmen. Vi tar emot de första patienterna efter flytten i januari 2023.

Sammanslagningen av Tölö och Mejlans sjukhusområde innebär en stor förändring för vår personal. Vi har skapat en stor förändringsorganisation för att planera, leda och ansvara för sammanslagningen. För att kunna samordna våra verksamhetskulturer har vi utvecklat nya typer av vårdprocesser, och vi planerar sjukhuset som en funktionell helhet.

 

INFORMATION OM BYGGPROJEKTET

  • Läge: Helsingfors, Mejlans
  • Byggtid: 2018–2022 
  • Sjukhusets verksamhet inleds: 2023 
  • Ägare: HUS 
  • Byggherre: HUS Kiinteistöt Oy 
  • Huvudentreprenör: SRV 
  • Byggarbetsplatsens webbplats
  • Chefskonstruktör: sammanslutningen Team Integrated med fyra olika arkitektbyråer: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy och Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY 
  • Omfattning: 69 920 brm² 
  • Kostnadskalkyl: 295 M€ 

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?