Gå till huvudinnehåll

Totalrenovering av Parksjukhuset

Vi bygger om och moderniserar Parksjukhuset (f.d. Barnkliniken) till ett sjukhus för vuxenkirurgi.

Puistosairaala

Totalrenoveringen omfattar grundlig rivning och modernisering av parksjukhuset för att få bukt med de tidigare upptäckta och omfattande problemen med inomhusluften. Byggnaden kräver en fullständig och dyr ombyggnad, men eftersom dess läge är centralt vill vi behålla sjukhuset i den krävande specialiserade sjukvårdens bruk. 

Vi genomför totalrenoveringen i två etapper. 

I etapp 1 byggs ungefär halva Parksjukhuset om. Förebyggande rivning inleddes 2019. Etapp 1 omfattar havssidan av byggnaden och beräknas stå klar 2024. 

Etapp 2 omfattar totalrenovering av fastighetens andra del på den sida där Nya barnsjukhuset finns. Planeringen av etapp 2 inleds 2021.

Efter totalrenoveringen kommer Parksjukhuset att omfatta 10 operationssalar, poliklinik- och dagsjukhuslokaler samt lokaler som krävs för utskrivning efter operation och uppvakningsrum. Upprustningen av interventionsrummen gör att vi inte behöver utföra alla åtgärder i operationssalarna. Det kommer att finnas sammanlagt 50 vårdplatser på vårdavdelningarna, uppdelat på två våningar.

Skyddad byggnad

Parksjukhuset, som är arkitektoniskt och historiskt värdefullt, är skyddat. Vi får i samband med totalrenoveringen inte göra ingrepp i fastighetens externa eller bärande konstruktioner. Vi förhandlar med museimyndigheterna om alla ingrepp i fastigheten och tillhörande grönområden, viss samplanering ingår. Vi har valt temat “I platsens anda” för renoveringsprojektet för att hedra platsens långa historia.

Vuxenkirurgi på det nya sjukhuset

Vi flyttar en del av den specialiserade sjukvården från våra andra sjukhus till Parksjukhuset: Plastikkirurgi och den polikliniska verksamheten på läpp- och gomspaltcentret (Husuke) flyttar från Tölö sjukhus, en del av plastikkirurgin flyttar från Jorvs sjukhus och bröstkärlskirurgin, kärlkirurgin, den elektiva venkirurgin samt tandvård och ortodonti flyttar från Kirurgiska sjukhuset. Dessutom flyttar vi en del av Enheten för klinisk fysiologi från Mejlans tornsjukhus. Samtidigt utökar vi verksamheten inom radiologienheten för att även kunna svara på tandvårdens bilddiagnostikbehov.  

Parksjukhuset kommer inte att ha vare sig jour eller intensivvård, och det är utifrån det som vi valt vilka verksamheter som ska flytta till Parksjukhuset. Patienter som är i behov av intensivvård flyttas i förekommande fall till exempelvis Brosjukhuset.

 

OM TOTALRENOVERINGEN

 • Parksjukhuset uppfördes: 1946
 • Läge: Helsingfors, Mejlans
 • Ägare: HUS
 • Byggherre för totalrenoveringen: HUS Fastigheter Ab 

Etapp 1

 • Totalrenovering pågår: 20192021
 • Sjukhuset invigs: 2021
 • Huvudentreprenör: Skanska
 • Huvudkonstruktör: Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy 
 • Omfattning: 19 000 brm²
 • Budget: 50,5 miljoner euro

Etapp 2

 • Vi uppskattar att planeringen inleds 2024
 • Omfattning: 8 700 brm²