Gå till huvudinnehåll

Totalrenovering av Kvinnokliniken

Vi bygger om Kvinnokliniken stegvis. Totalrenoveringen inleddes 2017.

Naistenklinikka

Kvinnokliniken är en skyddad byggnad och den äldsta sjukhusbyggnaden på Mejlans sjukhusområde. Hustekniken på Kvinnokliniken har kommit till vägs ände, med undantag av L-tillbyggnaden, som invigdes 2017. Omfattande undersökningar av byggnadens kondition och inomhusluft på 2010-talet har visat att det finns för 1930-talet typiska riskfyllda konstruktioner i byggnaden, och möjliga källor till föroreningar i inomhusluften. Dessa kommer att åtgärdas i samband med totalrenoveringen.

Totalrenoveringsprogrammet består av flera etapper där Kvinnokliniken moderniseras för att svara på kraven för framtidens patientorienterade och kostnadseffektiva verksamhet.

Kvinnoklinikens C-hus: Den första totalrenoveringsetappen pågår i C-huset d.v.s. gaveln mot Haartmansgatan där vårdavdelningsvåningarna 5 och 6 redan är klara. Vårdavdelningarna på våningarna 3 och 4 kommer att färdigställas under 2021. Den sista etappen omfattar våningarna T, 1 och 2. Tidtabellen är ännu inte fastslagen i denna del. C-huset kommer efter totalrenoveringen att i huvudsak bestå av vårdavdelningar, administrativa lokaler samt en föreläsningssal.

Kvinnoklinikens A-hus: Projektplaneringen för totalrenovering av A-huset inleddes våren 2020. Målet är att inleda totalrenovering år 2022. Denna del av byggnaden ligger på samma sida som Nya barnsjukhuset, och här kommer vi att bygga om samtliga våningar samtidigt. På våningarna 1 och 4 bygger vi polikliniska utrymmen, på våningarna 3, 5 och 6 vårdavdelningar. På våning 2 tillkommer en utbyggnad av förlossningsavdelningen, och på våning T bygger vi kontorsutrymmen.

Kvinnoklinikens B- och D-hus: Totalrenoveringprogrammet omfattar avslutningsvis också sjukhusets B- och D-hus. Planeringen har ännu inte inletts för dessa.

 

OM TOTALRENOVERINGEN

 • Kvinnokliniken uppfördes år: 1934
 • Läge: Helsingfors, Mejlans
 • Ägare: HUS
 • Byggherre för totalrenovering: HUS Kiinteistöt Oy

Del C, våningarna 3–4

 • Totalrenovering pågår: 2019–2021 
 • Huvudentreprenör: Rakennus-Arolin Oy
 • Huvudkonstruktör: VPL Arkkitehdit Oy
 • Omfattning: 2 124 brm²
 • Budget: 6,3 M€

Del A, samtliga våningar 

 • Planeringen inleddes våren 2020.
 • Uppskattad totalrenoveringstid: 2022–2024
 • Omfattning: 8 000 brm²
 • Budget: 32 M€