Gå till huvudinnehåll

Totalrenovering av Kliniken för cancersjukdomar

Vi genomför en stegvis ombyggnad av den låga byggnadsdelen av Kliniken för cancersjukdomar under åren 2020–2025.

Syöpätautien klinikka

Totalrenoveringen omfattar en modernisering av den föråldrade hustekniken, vilket ger Kliniken för cancersjukdomar lokaler som motsvarar de krav som gäller för dagens specialiserade sjukvård. Totalrenoveringen tar hänsyn till tidigare reparerade lokaler och de betydande investeringar som redan gjorts i lokalerna. 

Vi påbörjade genomförandeplaneringen av den första fasen av renoveringen i början av 2020. Den första etappen omfattar en ombyggnad av våningarna 0 och 1 i södra gaveln av byggnadens låga del. Byggarbetet inleds under 2020 och totalrenoveringen uppskattas vara klar 2022.

Planeringen av den andra etappen inleds under 2021. Den andra etappen omfattar en totalrenovering av våningarna 0–2 i norra gaveln av byggnadens låga del, med undantag av de utrymmen som nu används för strålbehandling.

I ett senare skede kommer vi att besluta huruvida klinikbyggnadens torndel ska rivas eller byggas om. Den planeringen inleds när Brosjukhuset står färdigt.

Behandling av cancersjukdomar vid Mejlans sjukhus

I framtiden kommer vi att behandla cancersjukdomar på tre sjukhus i Mejlans sjukhusområde: På Triangelsjukhuset, i de lägsta våningarna i den renoverade fastigheten där Kliniken för cancersjukdomar kommer att finnas samt på Brosjukhuset.

Brosjukhuset, som är under uppbyggnad, kommer att kombineras både lokal- och verksamhetsmässigt med Kliniken för cancersjukdomar och ersätta en del av lokalerna där. På Brosjukhuset bygger vi utrymmen för en omfattande poliklinisk vård och för de av våra cancerpatienter som behöver sluten vård.

Enheten för strålbehandling och isotopbehandling samt viss bilddiagnostik och delar av HUS Apotek placeras i den ombyggda låga delen av Kliniken för cancersjukdomar. Dessutom skapar vi lokaler för palliativa polikliniken, näringsterapeuter, fysioterapeuter och socialarbetare.

 

OM TOTALRENOVERINGEN

  • Kliniken för cancersjukdomar uppfördes: 1962
  • Läge: Helsingfors, Mejlans
  • Ägare: HUS
  • Byggherre för totalrenovering: HUS Fastigheter Ab

Etapp 1

  • Totalrenovering pågår: 2020–2022
  • Huvudkonstruktör: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
  • Omfattning:  2 919 brm²
  • Budget: 15 M€

Etapp 2

  • Planeringen kommer att inledas 2021.
  • Uppskattad totalrenoveringstid: 2023–2025 

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?