Gå till huvudinnehåll

Eksjukhuset

År 2021 kommer vi att inleda byggandet av Eksjukhuset intill Mejlans sjukhusområde, nära Hud- och allergisjukhuset.

havainnekuva Tammisairaalasta

Eksjukhuset kommer att inkludera all verksamhet för ögonsjukdomar. Vid planeringen av Eksjukhuset tar vi höjd för att också kunna behandla patienter från andra delar inom den specialiserade sjukvården.

Den nya byggnaden har planerats i snabbare takt än tänkt då våra nuvarande utrymmen inte gör det möjligt för oss att tillhandahålla tillräckligt god tillgång till vård eller utveckling av specialiteten för ögonsjukdomar och tillhörande undervisning och forskning. Antalet patienter med ögonsjukdomar har ökat betydligt under det senaste decenniet då en åldrande befolkning innebär ökad förekomst av vanliga ögonsjukdomar. Dessutom har nya behandlingsmetoder gjort effektiv behandling möjlig för ett ökande antal av våra ögonpatienter. 

På Eksjukhuset bygger vi över 200 polikliniska mottagningsrum, 15 operationssalar och en vårdavdelning med 12 vårdplatser. I källarvåningen byggs en parkeringsanläggning med 100 parkeringsplatser, dit slussar vi också ledsagare till våra patienter.

Eksjukhuset är beläget i en trafikmässigt utmanande position, vilket gör att vi har särskilt uppmärksammat planeringen av gatunätet. Vi för förhandlingar med Helsingfors stad om trafikfrågorna.

 

INFORMATION OM BYGGPROJEKTET

  • Läge: Helsingfors, Mejlans
  • Byggtid: 2021-2024
  • Sjukhuset invigs: 2025
  • Ägare: HUS
  • Byggherre: HUS Fastigheter Ab
  • Huvudentreprenör: YIT
  • Byggarbetsplatsens webbsida (på finska)
  • Huvudkonstruktör: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy och UKI Arkkitehdit Oy 
  • Omfattning: 35 000 brm²
  • Budget: 135 M€