Gå till huvudinnehåll

Brosjukhuset

I Mejlans sjukhusområde uppför vi Brosjukhuset, som är det största byggprojektet i HUS historia.

havainnekuva Siltasairaalasta

Brosjukhuset ersätter Tölö sjukhus samt en del av Kliniken för cancersjukdomar. Både verksamheten och lokalerna i byggnaden sammanslås med Mejlans tornsjukhus samt de delar som fortfarande kommer att användas av Triangelsjukhuset och Kliniken för cancersjukdomar. Dessa bildar en funktionell helhet. 

Byggarbetet pågår, planeringen fortsätter  

Byggarbetet inleddes 2018 och fortskrider enligt tidtabell. Byggprojektet genomförs som ett samarbetsprojekt i fråga om projektledning med en uppsatt målbudget. Vi har satt upp kvalitativa mål, tidtabell och kostnadsmål för huvudentreprenören.  

Att byggprojektet beräknas vara genomförd på endast fyra år grundar sig på en projektform där planering och byggarbete pågår samtidigt. Dessutom uppförs sjukhuset sektion för sektion, vilket gör det möjligt för oss att inleda utrustnings- och inredningsinstallation redan innan hela byggnaden står klar. 

Vi använder oss av Big room-metoden där planerare, beställare, användare och entreprenörer möts regelbundet.

De första patienterna tar vi emot år 2023

Sjukhusbyggnaden kommer att stå klar sommaren 2022, varefter vi inleder den avslutande installationen av utrustning och inredning. Under årets andra halva genomgår personalen introduktion och utbildning i de nya lokalerna samt förbereder sig för uppstart av verksamheten.

I början av 2023 flyttar större delen av vår nuvarande verksamhet vid Tölö sjukhus – bland annat ortopedi, traumatologi, neurokirurgi och merparten av nuvarande Kliniken för cancersjukdomar – till Brosjukhuset. Redan tidigare under 2021 flyttar en del av verksamheten vid Tölö sjukhus till Mejlans sjukhusområde, när den första etappen i ombyggnaden av Parksjukhuset (f.d. Barnkliniken) blir klar.

På Brosjukhuset kommer vi att ha jour, operationsavdelning, intensivvårdsavdelningar, polikliniker, dagsjukhus och vårdavdelningar. Vårt nya sjukhus kommer dessutom att inkludera undervisnings- och föreläsningssalar samt en restaurang, ett kafé och affärsutrymmen.

Sammanslagningen av Tölö och Mejlans sjukhusområde innebär en stor förändring för vår personal. Vi har grundat en stor förändringsorganisation för att planera, leda och ansvara för sammanslagningen. För att kunna samordna våra verksamhetskulturer har vi utvecklat nya typer av vårdprocesser, och vi planerar sjukhuset som en funktionell helhet.

 

INFORMATION OM BYGGPROJEKTET

  • Läge: Helsingfors, Mejlans
  • Byggtid: 2018–2022 
  • Sjukhuset invigs: 2023 
  • Ägare: HUS 
  • Byggherre: HUS Fastigheter Ab 
  • Huvudentreprenör: SRV 
  • Byggarbetsplatsens webbsida (på finska)
  • Huvudkonstruktör: sammanslutningen Team Integrated med fyra olika arkitektbyråer: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy och Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY 
  • Omfattning: 69 920 brm² 
  • Budget: 295 M€