Gå till huvudinnehåll

Tvåspråkiga HUS

Patientens möjligheter att använda sitt eget språk påverkar i väsentlig grad hur den tillhandahållna vården upplevs. Vårt mål är att tillhandahålla specialiserad sjukvård på patientens eget språk, finska eller svenska. Vårt tvåspråkighetsprogram stöder detta mål.

Hoitaja antamassa ohjeita potilaalle

Vård på eget språk 

Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg när hen använder sitt eget modersmål, finska eller svenska, i sina vårdkontakter. Detta kräver att våra anställda är beredda att tala dessa språk redan vid den första kontakten och fram till att vården avslutas. 

Språket och patientens behov av att bli förstådd påverkar patientsäkerheten. Tillgodoseende av de språkliga rättigheterna är också en förutsättning för att andra rättigheter, exempelvis rätten till självbestämmande och information ska kunna tillgodoses.

Föreskrifter om de språkliga rättigheterna finns i bland annat Finlands grundlag, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om patientens ställning och rättigheter samt språklagen. 

Tvåspråkighetsprogrammet 

I egenskap av landets största producent av tjänster inom den specialiserade sjukvården har vi både möjligheter och skyldigheter att verka som föregångare.

I samband med sammanställningen av HUS strategi 2024–2027 uppdaterades vårt tvåspråkighetsprogram. Tvåspråkighetsprogrammet stöder HUS värden – jämlikhet, pionjärskap och bemötande.

Tvåspråkighetsprogrammet stöder vårt mål att vara en föregångare också vad gäller vård och service på svenska inom den specialiserade sjukvården.  Tvåspråkighetsprogrammet har gjorts upp för två huvudsakliga målgrupper: patienter som får vård och service på sitt eget språk, finska eller svenska, samt anställda som kan ge vård och service på dessa språk. 

Språkambassadörer

HUS har haft språkambassadörer sedan 2012. Vi har cirka 140 språkambassadörer vars viktigaste uppgift är att inspirera och uppmuntra arbetskamraterna att också använda det andra inhemska språket med patienterna. Vårt mål är att det ska finnas språkambassadörer vid alla enheter och inom alla resultatområden. Språkambassadörerna främjar tvåspråkighetsprogrammet i det praktiska arbetet och stöder sin enhet i språkfrågor. 

Nationalspråksnämnden

Nationalspråksnämnden följer upp iakttagandet av språkprogrammet vid HUS. Den styrgrupp som av HUS verkställande direktör tillsatts för språkprogrammet har som sin huvudsakliga uppgift att främja, styra och samordna genomförandet av tvåspråkighetsprogrammet på ett sätt som förbättrar patientsäkerheten. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.