Gå till huvudinnehåll

Socialt ansvar

Socialt ansvar är att bry sig om vår personal, våra patienter samt hela samhället.

Äiti halaa lastaan. Kuvituskuva.

Vi vill ta hand om välbefinnande i arbetet, arbetshälsa och säkerhet, kompetens och likabehandling för vår personal, eftersom en motiverad personal som ständigt utvecklas och trivs på jobbet är vår viktigaste resurs.

Vi vill att patienterna får vård när de behöver den och att alla patienter bemöts bra och likvärdigt.

Vi för en ständig dialog med olika intressenter för att säkerställa att vi kan ta vårt sociala ansvar så bra som möjligt. Vi inser att våra val har en bred inverkan på olika människogrupper och samfund.

Vårt ansvarsprogram för åren 2021–2022 innehåller följande konkreta åtgärder som vi vidtar för att främja vårt sociala ansvar.

Att utveckla kundupplevelsen

Rekommendationsindexet NPS (Net Promoter Score) mäter genom bara en fråga kundens vilja att rekommendera något och kundens nöjdhet: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera tjänsten/produkten till en vän eller kollega?

Målet är att NPS-värdet ska ligga på 70 på våra vårdenheter och på 50 på våra jourenheter (skala -100–100). Mätverktyget kommer i framtiden även att omfatta nya behandlingsformer i form av digitala vårdtjänster och nätterapier.

Utveckling av chefsarbetet och utökad kompetens

Vårt ambitiösa mål är att minst 90 % av all personal på varje enhet ska svara jakande på frågan: “Jag är nöjd med min chefs och arbetsenhets ledning” i våra kommande arbetsmiljöbarometrar.

Vi kommer också att fokusera på ledningsarbetets kvalitet och på att vidta åtgärder för att stötta chefsarbetet både inom HR och inom linjeledningen.

Sysselsätta personer med partiell arbetsförmåga

Vårt mål är en långsiktig verksamhet, där vi initialt sysselsätter personer med partiell arbetsförmåga eller personer som har svårt att hitta sysselsättning.

Du kan också läsa om vårt ansvarsarbete i vår årsberättelse.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.