Gå till huvudinnehåll

Färdplan för klimatet

På HUS vill vi bära vårt ansvar för klimatet: vårt mål är koldioxidneutralitet senast 2030 samt koldioxidsnålhet i upphandlingar och byggande. I HUS klimatfärdplan beskriver vi metoderna som tillämpas för att uppnå vårt mål.

Ilmakuva Meilahden sairaala-alueesta.

Vi på HUS bär vårt ansvar för klimatet

Vi vill vara pionjärer inom vår bransch också med tanke på klimatarbetet. Vi strävar efter att vår egen verksamhet ska vara koldioxidneutral före 2030 och vi förbinder oss till koldioxidsnålhet i upphandlingar och byggande. Genom att stävja klimatförändringen tar vi hand om miljön och allas vår hälsa. Vi uppnår målen med gemensamma insatser av alla anställda på HUS och tillsammans med våra intressentgrupper.

Klimatfärdplanen ger riktlinjer för vår verksamhet

HUS klimatfärdplan är Finlands första långsiktiga plan för klimatarbetet som ett sjukvårdsdistrikt har upprättat och där utsläppskällorna i vår verksamhet har beaktats på ett övergripande sätt. I klimatfärdplanen beskrivs konkreta metoder som vi tillämpar för att steg för steg uppnå kolneutralitet.

Klimatfärdplanen innehåller en beskrivning av mer än 100 åtgärder som vi kan vidta för att minska utsläpp av växthusgaser som direkt och indirekt orsakas av vår verksamhet. Åtgärderna gäller särskilt förbrukning av energi och material, byggande, transport och trafik. Vi minskar svinnet och följer principerna för cirkulär ekonomi. Från och med 2030 gör vi upphandlingar endast genom samarbetspartner som förbundit sig till koldioxidsnålhet. 

En mer exakt plan upprättas för det praktiska genomförandet av klimatåtgärderna som vid ansvarsenheterna för åtgärderna budgeteras i samband med verksamhetsplaneringen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.