Gå till huvudinnehåll

Miljöansvar

Miljöansvaret omfattar all vår verksamhet. Att ta hand om miljön en del av vårt ansvar för patienterna, personalen och samhället omkring oss. Som en stor aktör inser vi att våra miljögärningar har en stor betydelse.

HUS Ympäristövastuu, nainen ulkoilee koiran kanssa, kuvituskuva

Vi påverkar miljön i vårt dagliga arbete genom att till exempel sortera avfall och göra energibesparingar, genom ansvarsfulla produkt- och tjänsteupphandlingar, genom att effektivisera lokalanvändning och verksamhetsprocesser, bygga på ett mer miljövänligt sätt, använda energi och bränslen med låga utsläpp samt genom att stödja vår personal att röra sig och resa på ett hållbart sätt.

Vårt dagliga miljöarbete åren 2021–2024 styrs av vårt miljöprogram och vårt omfattande åtgärdsprogram som skapats utifrån det. Vårt mål är att HUS ska vara koldioxidneutralt före år 2030. För att uppnå detta mål tänker vi ta fram en klimatfärdplan under år 2021.

Vårt ansvarsprogram för åren 2021–2022 innehåller följande konkreta åtgärder som vi vidtar för att främja vårt miljöansvar.

Öka mängden distansmottagningar

Vårt mål är att andelen distansmottagningar på våra pilotenheter ska utgöra minst 25 procent av alla mottagningsbesök.

Främja miljövänliga arbetsresor

Vi uppmuntrar på olika sätt vår personal att resa miljövänligt till och från jobbet. Vi säkerställer också att det finns möjlighet att parkera sin cykel vid Mejlans campus året runt.

Minska matsvinnet 

Vårt mål är att minska mängden matsvinn vad gäller såväl personal- som patientmat med 30 % under år 2021. För att göra det kommer vi till exempel att öka patienternas valmöjligheter vad gäller måltider, mäta mängden svinn vid lunchrestaurangerna samt utbilda HUS Asvias personal i hur man kan minska matsvinnet.

Färdplan för koldioxidneutralitet

Under år 2021 beskriver och utreder vi hur HUS koldioxidavtryck ser ut och fastställer en färdplan för ett koldioxidneutralt HUS. År 2022 börjar vi implementera åtgärderna i färdplanen. 

Som en del av färdplanen implementerar vi målen för avtalsperioden för energieffektivitet 2017–2025. Vi bygger och renoverar på ett energieffektivt och resurssmart sätt, ökar produktionen av vår egen förnybara energi samt införskaffar koldioxidsnål energi.

Du kan också läsa om vårt ansvarsarbete i vår årsrapport på adressen husinvuosi.fi/sv.

Feedback

Hittade du vad du sökte?