Gå till huvudinnehåll

Miljöansvar

Miljöansvaret omfattar all vår verksamhet. Att ta hand om miljön en del av vårt ansvar för patienterna, personalen och samhället omkring oss. Som en stor aktör inser vi att våra miljögärningar har en stor betydelse.

Vi påverkar miljön i vårt dagliga arbete genom att till exempel sortera avfall och göra energibesparingar, genom ansvarsfulla produkt- och tjänsteupphandlingar, genom att effektivisera lokalanvändning och verksamhetsprocesser, bygga på ett mer miljövänligt sätt, använda energi och bränslen med låga utsläpp samt genom att stödja vår personal att röra sig och resa på ett hållbart sätt.

Vårt dagliga miljöarbete åren 2021–2024 styrs av vårt miljöprogram och vårt omfattande åtgärdsprogram som skapats utifrån det. Vårt mål är att HUS ska vara koldioxidneutralt före år 2030. För att uppnå detta mål tog vi fram en klimatfärdplan år 2022 som första universitetssjukhus i Finland.

Du kan läsa mer om vårt ansvarsarbete i vår årsberättelse.


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.