Gå till huvudinnehåll

Administrativt och ekonomiskt ansvar

För oss innebär administrativt och ekonomiskt ansvar framför allt ansvarsfull, etisk och transparent användning av skattemedel.  

Joukko ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä. Kuvituskuva.

Vårt ansvarsprogram för åren 2021–2022 innehåller följande konkreta åtgärder som vi vidtar för att främja vårt ekonomiska ansvar.

Utöka upphandlingskompetensen

Målet är att alla experter som arbetar med upphandlingar ska delta i utbildningar som görs per video.

Utbildningarna hålls för tre olika målgrupper: 
1.    kliniska experter, som är experter vid konkurrensutsättningar
2.    personal som beställer artiklar, utrustning eller tjänster
3.    HUS-anställda som arbetar i ledningen på mellannivå eller som chefer.

Vi inkluderar också utbildningsvideor som en del i introduktionen.

Öka avtalskompetensen hos chefer

Målet är att chefer och personer i ledande position känner till avtalsanvisningen som styrelsen har godkänt och agerar utifrån den. Vi ordnar utbildning i form av chefsutbildning och med hjälp av videoutbildningen.

Implementering av produktivitetsprogrammet

Målet är att alla våra enheter ska implementera produktivitetsprogrammet planenligt för att öka produktiviteten. Genom vårt mål främjar vi en kontinuerlig förbättring av verksamheten utifrån vår strategi. Målet är att antingen kunna producera mer än tidigare med samma resurser eller att ha kvar den nuvarande produktionen med mindre resurser.

Du kan också läsa om vårt ansvarsarbete i vår årsberättelse.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.