Gå till huvudinnehåll

HUS Lokalcentral

På HUS Lokalcentral ansvarar vi för att HUS har säkra, funktionella och kostnadseffektiva lokaler som uppfyller verksamhetens krav. 

kuvituskuva

Vi producerar och hyr ut lokaler för samkommunens kärnverksamhet och stödtjänster, och vi beställer tjänster för fastighetsunderhåll och fastighetsservice, inklusive fastighetsskydd.

Vi är en expert inom nyttjande av lokaler och utvecklar lokaleffektiviteten och arbetsmiljön, samt säkerställer att samkommunens fastigheter och lokaler behåller sitt värde. Vi ansvarar för planering, beställning, genomförande och kostnadsuppföljning av bygginvesteringar och totalrenoveringar. 

Vår verksamhet bygger på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, energi- och kostnadseffektiva samt motsvara kraven för hållbar utveckling och proaktiv planmässighet. 

HUS Miljöcentral, som ingår i Lokalcentralen, styr beaktandet av miljövärden och miljöansvaret i all verksamhet som samkommunen bedriver.

HUS Lokalcentral sysselsätter ca 30 personer.

Vi har ett tätt samarbete med HUS Fastigheter Ab, som agerar producent.
 

Feedback

Hittade du vad du sökte?