Gå till huvudinnehåll

HUS Diagnostikcentrum

HUS Diagnostikcentrum är Finlands ledande producent av kliniska laboratorie- och medicinska bilddiagnostiktjänster.

Hoitajat genetiikan laboratoriossa

Hos oss arbetar 3600 toppexperter inom området. Vårt mål är att vara den bästa experten inom vårt område och ge våra kunder en god kundupplevelse.

HUS Diagnostikcentrum har verksamhet inom åtta medicinska specialiteter. Vi ansvarar på riksnivå för ett flertal undersökningar som kräver specialistkompetens samt för forskning och undervisning som hör till ett universitetssjukhus. Vi är verksamma inom primärvården och den specialiserade sjukvården i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Vi är en viktig del av vårdkedjan. Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar spelar en nyckelroll i sjukdomsdiagnostisering, uteslutning, som en del av vården samt i uppföljning och screening av vården. Vi utför också åtgärder och ingrepp samt ger behandlingar såsom neuromodulationsbehandlingar.

Vi utvecklar vår kvalitet systematiskt. HUSLAB är ett testlaboratorium T055 ackrediterat av FINAS ackrediteringstjänst, vars ackrediteringskrav är SFS-EN ISO 15189:2013 (på finska). HUS Bilddiagnostik tilldelades år 2018 kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015.

På HUS Diagnostikcentrum verkar en kundpanel och en forskningspanel.

Specialiteter

Feedback

Hittade du vad du sökte?