Gå till huvudinnehåll

Gastrocentrum

På Gastrocentrum sköter vi behandlingen av sjukdomar i buken, blodkärl, endokrina körtlar samt ämnesomsättningssjukdomar och urogenitala sjukdomar. Gastrocentrum är en av resultatenheterna inom HUCS sjukvårdsområde.

Hoitajat sairaalan käytävällä.

Våra specialiteter är endokrinologi och endokrinkirurgi, lever- och transplantationskirurgi, nefrologi, gastroenterologi, bukkirurgi, kärlkirurgi och urologi. Vi ansvarar riksomfattande för njur-, lever-, bukspottkörtel- och tunntarmstransplantationer hos vuxna patienter. Vid våra enheter vårdas också andra patienter från hela Finland som kräver högspecialiserad vård. Våra enheter finns i Mejlans torn- och triangelsjukhus, Kirurgiska sjukhuset, Parksjukhuset samt Jorvs och Pejas sjukhus.

Linjer

Feedback

Hittade du vad du sökte?