Gå till huvudinnehåll

Cancercentrum

Vi ansvarar för den onkologiska vården av cancerpatienter (annan vård än operativ behandling) samt hematologi, dvs. behandling av blodsjukdomar, bröstkörtelkirurgi och strålbehandlingstjänster inom Nyland. Vi vårdar även patienter från övriga Finland som kräver specialkompetens.

kaksi ihmistä tietokoneella

Cancercentrum är Finlands största och mångsidigaste cancerbehandlingscentrum där vi ger patienterna individuell vård, vars kvalitet garanteras av både förstklassig kompetens och modern spetsteknik.

Cancercentrum är det första nordiska cancercentrumet som har genomgått OECI:s ackreditering och uppnått den högsta möjliga statusen, Comprehensive Cancer Center. Vår expertis är högt ansedd på internationell nivå, och även globalt sett är våra behandlingsresultat i toppklass. 

Våra kundpaneler och erfarenhetsexperter ger ett viktigt patientperspektiv på utvecklingen av vår verksamhet. 

Det centrala målet för vår forskning är att främja translation, dvs. ett snabbare och effektivare utnyttjande av forskningsresultaten för patientens bästa. Vid centret genomför vi också fas I-undersökningar och first-in-man-undersökningar.

Linjer


Feedback

Hittade du vad du sökte?