Gå till huvudinnehåll

Patientvård, kvalitet och patientsäkerhet

På den här sidan hittar du information om våra sjukvårdsområden, resultatenheter och resultatområden. På den här sidan berättar vi också om kvaliteten och säkerheten i patientvården. På sidan finns också berättelser från våra patienter.

Kundnöjdhet

Vi mäter kundnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp?

Talet bygger på responsen från de senaste månaden.

NPS
Jour och psykiatri
+55
Mål
+50
Responsmeddelanden
6294

NPS
Övriga vårdenheter
+81
Mål
+70
Responsmeddelanden
37221

Resultatområden och stöd för patientvård

Detta bättre liv

Patientberättelse

En omvälvning skedde i Santra Lacys liv när hon fick en stomi: kort därefter vågade hon skaffa en hund, påbörja psykoterapi och inleda ett nytt parförhållande.