Gå till huvudinnehåll

Lokalcentral

På Lokalcentral ansvarar vi för att HUS har säkra, funktionella och kostnadseffektiva lokaler som uppfyller verksamhetens krav. 

kuvituskuva

Vi producerar och hyr ut lokaler för HUS-sammanslutningen kärnverksamhet och stödtjänster, och vi beställer tjänster för fastighetsunderhåll och fastighetsservice, inklusive fastighetsskydd.

Vi är en expert inom nyttjande av lokaler och utvecklar lokaleffektiviteten och arbetsmiljön, samt säkerställer att samkommunens fastigheter och lokaler behåller sitt värde. Vi ansvarar för planering, beställning, genomförande och kostnadsuppföljning av bygginvesteringar och totalrenoveringar. 

Vår verksamhet bygger på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, energi- och kostnadseffektiva samt motsvara kraven för hållbar utveckling och proaktiv planmässighet. 

Miljöcentral, som ingår i Lokalcentralen, styr beaktandet av miljövärden och miljöansvaret i all verksamhet som samkommunen bedriver.

Lokalcentral sysselsätter ca 30 personer.

Vi har ett tätt samarbete med HUS Fastigheter Ab, som agerar producent.
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.