Gå till huvudinnehåll

Samkommunens och resultatområdenas ledning

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Stenbäcksgatan 9
PB 100, 00029 HUS

Växel 09 4711
Centralregistraturens fax 09 471 75500
xrfxhfxvewnnzb@uhf.svif.suh@omaajriksuksek

FO-nummer 1567535-0

Samkommunens ledning

Markku Mäkijärvi

Verkställande direktör, tf., docent, professor

Kaarina Heikinheimo

verkställande direktörens assistent

sekreterare för ledningsgruppen​

Ledningen för sjukvård och tjänsteproduktionen

Jari Petäjä

chefsöverläkare, stf., docent

Jaana Niinivaara

ledningens sekreterare

Ledningen för utvecklingsverksamheten

Visa Honkanen

Utvecklingsdirektör

Tiina Herranen

ledningens assistent

Ledningen för forsknings- och undervisningsverksamheten

Anne Pitkäranta

forskningsdirektör

Lauri Ihari

ledningens assistent

Allmän förvaltning och juridik

Lauri Tanner

Förvaltningsdirektör

Soili Juden

ledningens sekreterare

Ledningen för vårdarbetet

Marja Renholm

Förvaltningsöverskötare

Marianne Pajunpää

ledningens sekreterare

Personalledning

Outi Sonkeri

Personaldirektör

Päivi Rouvinen

personalassistent

Ekonomiledning

Jari Finnilä

ekonomidirektör

Paula Ruoho

ledningens assistent

Elisa Tikka

kommunikationsdirektör, stf.

Anu Rantanen

kommunikationsassistent

Extern revision

Pirjo Räsänen

utvärderingsdirektör