Gå till huvudinnehåll

Registratorskontor och arkiv

Registratorskontor

Kontakta vårdenheten om du vill avboka en tid. Från vårdenheten kan du också begära information om patienter och upplysningar i sjukvårdsärenden. Per e-post skickas inga svar på frågor som innehåller personuppgifter.


Arkiv

Arkivet ansvarar för förvaringen av journalhandlingar och informationstjänsten i anknytning till dem i HUS-sammanslutningen.

Patienter, andra vårdinrättningar och myndigheter kan genom en skriftlig begäran beställa journalhandlingar från arkivet. 

Journalhandlingar


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.