Gå till huvudinnehåll

Registratorskontor och arkiv

Registratorskontoren

Kontakta vårdenheten om du vill avboka en tid. Från vårdenheten kan du också begära information om patienter och upplysningar i sjukvårdsärenden. Per e-post skickas inga svar på frågor som innehåller personuppgifter.

Arkiv

Närmare information om beställning av journalhandlingsuppgifter på fliken Egna patientuppgifter.