Gå till huvudinnehåll

Registratorskontor och arkiv

Registratorskontor

Kontakta vårdenheten om du vill avboka en tid. Från vårdenheten kan du också begära information om patienter och upplysningar i sjukvårdsärenden. Per e-post skickas inga svar på frågor som innehåller personuppgifter.

Arkiv

Av informationssäkerhetsskäl går det inte att beställa patientuppgifter per telefon. Du hittar närmare information om hur man beställer patientjournalen på sidan Efter vården, under rubriken Begäran om journalhandlingar.

Efter vården