Gå till huvudinnehåll

Registratorskontor och arkiv

Registratorskontor

Kontakta vårdenheten om du vill avboka en tid. Från vårdenheten kan du också begära information om patienter och upplysningar i sjukvårdsärenden. Per e-post skickas inga svar på frågor som innehåller personuppgifter.


Arkiv

Av informationssäkerhetsskäl går det inte att beställa patientuppgifter per telefon. Du hittar närmare information om hur man beställer patientjournalen på sidan Efter vården, under rubriken Begäran om journalhandlingar.

Efter vården
Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.