Gå till huvudinnehåll

HUS-sammanslutningens ledning

HUS-sammanslutningen

Stenbäcksgatan 9
PB 100, 00029 HUS

Växel 09 4711
HUS-sammanslutningens registratorskontor fax 09 471 75500
kirjaamo@hus.fi

FO-nummer 1567535-0

Sammanslutningens ledning

Matti Bergendahl

Verkställande direktör, docent

Kaarina Heikinheimo

verkställande direktörens assistent

sekreterare för ledningsgruppen​

Ledningen för sjukvård och tjänsteproduktionen

Markku Mäkijärvi

chefsöverläkare, docent, professor

Jaana Niinivaara

ledningens sekreterare

Ledningen för utvecklingsverksamheten

Melisa Haahtinen

utvecklings- och strategidirektör

Tiina Herranen

ledningens assistent

Ledningen för forsknings- och undervisningsverksamheten

Taneli Raivio

forskningsdirektör, professor

Forskningsledning

Lauri Ihari

ledningens assistent

Allmän förvaltning och juridik

Lauri Tanner

Förvaltningsdirektör

Kristiina Miettinen

ledningens sekreterare

Ledningen för vårdarbetet

Marja Renholm

Förvaltningsöverskötare

Saara Ropponen

ledningens sekreterare


Personalledning

Outi Sonkeri

Personaldirektör

Päivi Rouvinen

personalassistent

Ekonomiledning

Jari Finnilä

ekonomidirektör

Paula Ruoho

ledningens assistent

Paula Isopahkala

Kommunikationsdirektör

Anu Rantanen

ledningens sekreterare

Extern revision

Pirjo Räsänen

utvärderingsdirektör

Resultatområdenas ledning

Matti Holi

direktör för resultatområdet

Tjänster för kvinnor, barn och unga

Raija Kontio

direktör för resultatområdet

Konservativa tjänster

Lasse Lehtonen

direktör för resultatområdet

HUS Diagnostikcentrum

Ville Pursiainen

direktör för resultatområdet

Hjärncentrum

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.