Gå till huvudinnehåll

HUS – med livet som arbetsfält

Vi vill vara en föregångare inom hälso- och sjukvården som styrs av en stark värdegrund – även som arbetsgivare.

Kolme naista maailmanpyörän vieressä juttelemassa.

Som en pionjär inom hälso- och sjukvården kan man hos oss utföra ett värdefullt arbete för vårt samhälle på ett sätt som man inte kan uppleva någon annanstans. Vi bemöter såväl patienter som varandra på ett individuellt, jämlikt och vänligt sätt. Hos oss kan man ha såväl en lång karriär som möjlighet att växa i sin profession och göra kortare professionella inhopp. Allt kombineras av möjligheten att se och uppleva något betydelsefullt och unikt.

HUS – med livet som arbetsfält.

Vi ligger i bräschen inom hälso- och sjukvården

Det viktigaste arbetet lägger man i de tryggaste händerna. När finländare behöver expertis för de mest utmanande frågorna inom medicin och patientarbete vänder de sig oftast i första hand till HUS.

Som Finlands ledande sjukhushelhet erbjuder HUS arbetsuppgifter som inte erbjuds någon annanstans. Vi är stolta över vår roll i patientarbetets framkant, men vi vet att det också kräver ett engagemang för kontinuerlig utveckling.

Som arbetsgivare vill vi gå i bräschen för utveckling och erbjuda våra anställda de bästa möjligheterna för att utveckla ett friskare och välmående samhälle. Det man lär sig inom HUS bär man med sig under hela sin karriär, såväl i Finland som utomlands.

De anställda hos oss inom HUS får toppositioner inom hälso- och sjukvårdsvärlden, oavsett arbetsgrupp. Som ett stort företag har HUS också utmärkta möjligheter till arbetsrotation, till att lära sig nya saker och till mångprofessionellt samarbete.

Vi bygger en vardag tillsammans

Det är patienten som står i fokus i vår gemensamma vardag. Vår belöning är att se hur vården av patienten framskrider och att vi kan lita på att vi arbetar gemensamt för att uppnå detta.

Vårt mål är en balans mellan ansvar och frihet, arbetstid och fritid. Vi skapar en vardag genom att lita på teamens yrkesskicklighet och genom att skapa möjligheter för vår personal att leda sitt eget arbete. Vi vill vara en arbetsplats som rymmer alla typer av livssituationer.

Mångprofessionalitet är vår styrka. Vi är en av Finlands största forskarsamhällen och platser där studerande får lära sig i arbetet. Resultaten på vår högkvalitativa forskning har en betydande inverkan på alla finländares välmående. För oss är det viktigt att den senaste kunskapen kommer till nytta för våra kollegor.

Hos oss ber man om hjälp och får hjälp.

Man får arbeta tillsammans med toppexperter med saker man själv tycker är intressanta. Man får själv leda sitt eget arbete.

Vi är en gemenskap där alla får känna sig värdefulla

Varje dag ger vi ett löfte om bättre vård och om att värna om jämlikhet – inte bara mellan våra patienter, utan också mellan varandra.

Vi inom HUS är stolta över att garantera varje patient en jämlik vård, alla dagar om året.

Hos oss är alla anställda en verkligt värdefull del av vår arbetsgemenskap och av infriandet av detta löfte. Våra professionella medarbetare, som representerar olika områden, bildar en grupp där alla har en viktig del i vårt samhälle genom att påverka, bära ansvar och garantera hälso- och sjukvård.

Jag har aldrig mötts av attityden att vi som lokalvårdare på något sätt skulle stå lägre ner i värdeskalan. Det är ett faktum att det inte skulle gå att bedriva verksamhet utan oss – allt går hand i hand.