Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Specialistutbildning i akutmedicin

Inom akutmedicin ligger fokus på brådskande diagnostik och behandling av plötsliga sjukdomar och skador.

Lääkäri ja sairaanhoitajat hoitavat potilasta yhteispäivystyksessä.

Den genuina samjouren använder sig av en akutmedicinsk modell som bygger på en ny typ av tankesätt där akutläkare deltar i vården av alla patientgrupper på jouren utan att hindras av gamla uppdelningar. Syftet är att sjukhusjour i framtiden till stor del kommer att skötas av akutläkare, och arbetssituationen för akutläkare är också väldigt god.

Kärnområdet inom akutmedicin är att hantera den moderna diagnostiken av akutpatienter på ett mångsidigt sätt som överskrider de traditionella specialitetsgränserna. I det ingår även vård av patienter i det initiala skedet samt åtgärder som görs på akutmottagningen. Ultraljudsutrustning är ett viktigt hjälpmedel för akutläkare, och att utbildas i att använda den typen av utrustning är centralt.
 
Arbetet som akutläkare sker i huvudsak på akutmottagningen. Det finns ingen annan arbetsplats som kan mäta sig med mångsidigheten här. Arbetsperioden kan varmt rekommenderas alla unga läkare som riktar in sig på kliniskt arbete. Arbetet inom akutmedicin är utbildningsmässigt oerhört givande för alla, även för läkare som inriktar sig på andra specialiteter.
 
Specialiteten akutmedicin passar särskilt bra för läkare som utöver en mångsidig arbetsbild även tycker om utmaningar, en ansvarsfull arbetsbild och teamarbete, och som vid behov klarar av att fatta snabba beslut.
 
Jorvs och Pejas jourer är föregångare för HUS Akutens jourmodell för akutmedicin. Tack vare de heltäckande rotationsplaceringarna kan man via Akuten smidigt genomföra all inriktad tjänstgöring inom specialistutbildningen i akutmedicin.
 
En specialistläkare i akutmedicin är i huvudsak en kliniker som arbetar på sjukhusets akutmottagning, och vars övriga uppgifter består av att planera akutverksamhet, daglig handledning, utbildningsverksamhet samt forskningsarbete och hantering av ekonomi på jouren.

Specialisering till specialistläkare inom akutmedicin

För läkare under specialistutbildning inom akutmedicin görs en individuell utbildningsplan utifrån tidigare kompetens och arbetserfarenhet.
 
Mentorn för akutläkarna är en specifik seniorläkare. Specialiseringsperioden innefattar rotation mellan olika specialiteter.
 
Den inriktade utbildningen innefattar minst fyra års tjänstgöring inom akutmedicin på följande sätt:

  • Diagnostik och vård av vuxna jourpatienter i minst 24 månader
  • Internmedicinska patienter i minst sex månader
  • Kirurgi- och traumatologipatienter i minst sex månader
  • Diagnostik och vård av barnpatienter i minst sex månader
  • Anestesi/övervakning/intensivövervakning/intensivvård i minst sexmånader
  • Prehospital akutsjukvård (varav minst en månad inom operativ verksamhet) i minst tre månader
  • Kompletterande/valbar tjänst i högst nio månader

Hanna Lieto berättar om specialisering i akutmedicin vid HUS

Skip video

Kimmo Suojanen berättar om specialisering i akutmedicin vid HUS

Skip video

Tycker du att det låter intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktperson är i första hand områdesöverläkare Kimmo Suojanen

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.