Gå till huvudinnehåll

Historia och museiutskottet

Vi inledde vår verksamhet den första januari 2000 när samkommunen HNS, som grundades av kommunerna i Nyland, inledde sin verksamhet. I Finlands största sjukvårdsdistrikt sammanslogs verksamheten i Nylands och Helsingfors sjukvårdsdistrikt samt samkommunen för Helsingfors universitetscentralsjukhus HUCS.

Vanha mustavalkoinen kuva naistenklinikan rakennuksesta

Alltsedan början byggde vårt sjukvårdsdistrikt på gediget kunnande som omfattar arvet dels från universitetssjukhuset ända sedan 1830-talet, dels  från vården av patienter både vid de specialiserade stadssjukhusen och de mångsidiga regionsjukhusen på landsbygden på 1800-talet.

Sjukhusen i före detta Nylands sjukvårdsdistrikt överfördes som sådana till den nya organisationen. Sjukvårdsdistriktets centralförvaltning fusionerades med den nya sammanslutningens förvaltning. En del av verksamheterna vid nedlagda Helsingfors sjukvårdsdistrikt, bl.a. merparten av den psykiatriska verksamheten, överfördes till Helsingfors stads primärvård.

Som ett historiskt arv har vi totalt 21 sjukhus samt verksamhet på två sjukhus i Helsingfors och i flera mindre enheter som betjänar kommuninvånarna. I de äldsta av våra sjukhusbyggnader har patienter vårdats utan avbrott sedan slutet av 1800-talet. Merparten av sjukhusen i vårt nätverk har byggts på 1960-talet, och de nyaste delarna är från de allra senaste åren.

Vilka arrangemang krävde Finlands största sjukvårdsdistrikt?

Redan från början delades sjukvårdsdistriktet in i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus verksamhetsområde (HUCS) samt i sjukvårdsområdena Hyvinge, Lojo, Västra Nyland och Borgå. Till en början hörde endast våra sjukhus i Helsingforsregionen till universitetssjukhuset. I början av 2001 fusionerades även Jorv och Pejas sjukhus med universitetssjukhuset.
I början hörde endast våra sjukhus i Helsingfors till universitetssjukhuset, men i början av 2001 integrerades också Jorv och Pejas sjukhus i helheten.
Museiutskottet

Museiutskottet inrättades 2018 för att bevara HUS kulturarv. Museiutskottet förvaltar HUS musealt värdefulla material och visar det för allmänheten inom utställnings- och publiceringsverksamhet.

Många av våra enheter och sjukhus har samlingar med anknytning till hälsovårdsbranschen. Dessa har tidigare sammanställts och förvaltats på frivillig basis, men i dag svarar museiutskottet för att utveckla och samordna verksamheten.

Mer information om HUS museiutskott
Utställningar

Publikationer


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.