Gå till huvudinnehåll

Styrelsen och ekonomi- och koncernsektionen

HUS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige och som fullmäktige utser för sin mandatperiod. Dessutom utser Helsingfors universitet två styrelseledamöter.

Styrelsen fokuserar i synnerhet på att förverkliga de strategiska målsättningarna för sjukvårdsdistriktet och att upprätthålla den ekonomiska balansen.

Samkommunen HNS verksamhet upphör vid årsskiftet. Till dess sammanträder både samkommunens styrelse och fullmäktige samt sammanslutningens styrelse och stämma.

Här kan du läsa mer om hälsovårdsreformen samt HUS-sammanslutningen.

Styrelsens sammansättning 2021–

Risto Rautava

ordförande i styrelsen

(Saml) Helsingfors

Erika Veltheim

vice ordförande i styrelsen

(Sannf) Vanda

@email

Hannele Kerola

ledamot i styrelsen

(SDP) Esbo

040 828 9901

@email

Olga Gilbert

ledamot i styrelsen

(Gröna) Vanda

@email

Ekonomi- och koncernsektionen

En del av de ärenden som hör till styrelsens befogenheter handhas av ekonomi- och koncernsektionen som lyder under styrelsen. Med koncern avses den helhet som bildas av Samkommunen HNS och dess dotterbolag.

Ekonomi- och koncernsektionen har sex medlemmar, vilka är antingen styrelseledamöter eller ersättare. Sektionens medlemmar har personliga ersättare. Ekonomi- och koncernsektionen fattar beslut om vissa dyrare apparatur- och tjänsteanskaffningar. För koncernstyrningens och koncernövervakningens del hanterar ekonomi- och koncernsektionen bland annat dotterbolagens uppföljningsrapporter och beslutar om kandidater som ska utses till dotterbolagens styrelser.

Ekonomi- och koncernsektionen hanterar också för sin del övervakningen av HUS ekonomi och verksamhet tillsammans med HUS styrelse. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?